VestiInformacije

Izveštaj sa sednice Štaba za vanredne situacije grada Valjeva održane 25.10.2017. godine

Posle pročitanog izveštaja Odseka za vanredne situacije i poslove odbrane grada Valjeva Gradonačelnik je zamolio predstavnike javnih preduzeća da daju informacije o funkcionisanju.

JKP Vodovod Valjevo je izvestio da nije ugroženo vodosnabdevanje Grada. Posle potapanja pumpi na PS Paklje izvršeno je isključivanje struje, pumpe su demontirane i poslate na remont. U ovom trenutku voda sa ovog izvorišta koristi se gravitacionim padom. Vodozahvat i PS Gradac su ugroženi jer je u prekidu put koji vodi ka njoj a naponski kabal je otkopan i nalazi se u matici reke.

ED Valjevo je izvestila da nema problema u snabdevanju korisnika izuzev u Dupljaju gde je ušla voda u trafostanicu. Očekuje se da i ovi korisnici najdalje za dva časa dobiju napajanje. Dalje je dao informaciju da PS Gradac ima i rezervno napajanje koje bi bilo aktivirano ako bi došlo do kidanja kabla kojim se trenutno snabdeva.

Načelnik Odeljenja za građevinsko zemljište i infrastrukturu je izvestio Štab o oštećenju saobraćajnica posle mosta Milovan Glišić. Obavestio je prisutne da su u potpunom prekidu putevi iza mosta i da je komunikacija moguća samo peške, preko parcela privatnih vlasnika. Najavio je da odmah po smirivanju vodostaja, najverovatnije u toku sutrašnjeg dana, započinju radovi na sanaciji puta.

Dat je predlog da se uz saglasnost vlasnika izvrši uklanjanje ograda koje ometaju ulazak na njihove parcele radi dalje komunikacije.

Nakon obraćanja P. D. „Erozija“ A. D. Valjevo, predloženo je da se za sledeću sednicu pripremi izveštaj o šteti na delu Kolubare gde izvode radovi na uređenju vodotoka.

Predstavnici Doma Zdravlja, Bolnice i Apotekarske ustanove izvestili su Štab da nije bilo intervencija službi povodom dešavanja i da oni funkcionišu bez problema.

Odeljenje za vanredne situacije MUP-a je izvestilo da prognoza vremena ne najavljuje nove padavine tako da očekuju dalje padanje nivoa reke Gradac i stvaranje povoljnih uslova za sprovođenje sanacije.

Nakon svega iznetog, Komandant Štaba je predložio sledeće zaključke:

  1. Nalaže se Odeljenja za građevinsko zemljište i infrastrukturu da započne sa sanacijom puta čim se steknu uslovi i da se ona sprovede uz posebnu pažnju na kabal kojim se CS Gradac snabdeva električnom energijom.
  2. Nalaže se Odseku za vanredne situacije i poslove odbrane da i dalje prati situaciju, komunicira sa Operativnim centrom i subjektima sistema zaštite i spasavanja i po potrebi izveštava Štab.
  3. Nalaže se Odseku za vanredne situacije i poslove odbrane da preduzme sve potrebne mere u slučaju najave nove opasnosti.
  4. Nalaže se Odseku za vanredne situacije i poslove odbrane da zatraži mišljenje stručnih lica o uticaju deponijske pregrade na pričinjena oštećenja puta.

Prikaži više
Back to top button
Close
Close