VestiInformacije

Sednica Gradskog veća 30. januar

Na sednici Gradskog veća koja je održana danas razmatrane su 22 tačke dnevnog reda. Utvrđen je predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja JKP “Toplana –Valjevo“ za 2018. godinu kao i predlog rešenja o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja subvencija ovog preduzeća. U obrazloženju stoji da programom poslovanja JKP “Toplana – Valjevo“ za ovu godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu 581.564.000,00 dinara, što je za 2.564.000,00 dinara više u odnosu na procenu izvršenja za prethodnu godinu. Programom poslovanja za ovu godinu planirana je tekuća subvencija iz gradskog budžeta za nabavku energenata u iznosu od 15.000.000,00 dinara za šta je urađen i Poseban program korišćenja subvencija iz gradskog budžeta. U ovoj godini planirano je povećanje ukupne grejne površine za 12 % u odnosu na prošlu godinu, tako da se povećanje planiranih prihoda zasniva na priključenju novih korisnika na sistem daljinskog grejanja. U toku ove godine programom poslovanja nije planirano povećanje cene grejanja. Ukupno planirani rashodi u ovoj godini iznose 531.531.925,00 dinara i za 15 % su veći u odnosu na procenu izvršenja rashoda u prošloj godini.

Takođe je utvrđen i predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni “Kolubara“ za tekuću godinu i predlog rešenja o davanju saglasnosti na program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva ovog preduzeća. JKP “Vidrak“ je dobio saglasnost na  program poslovanja, a utvrđen je i predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o cenama komunalnih usluga koje plaćaju neposredni korisnici. Cene usluga JKP “Vidrak“ nisu menjane u poslednje četiri godine a u međuvremenu su gradovi u Srbiji doneli odluke o povećanju cena komunalnih usluga svojih preduzeća dok je JKP “Vidrak“ ostao na starim cenama. Pred odbornicima će se naći novi predlog cena koji predviđa povećanje od 12 %. Ukoliko Skupština prihvati novi cenovnik on će stupiti na snagu prvog marta.

Predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja JKP “Polet“ za ovu godinu je utvrđen, kao i JKP “Vodovod-Valjevo“  i predlog rešenja o davanju saglasnosti na program upravljanja i održavanja seoskih vodovoda. Utvrđen je i predlog odluke o poveravanju poslova na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji objekata javnog vodovoda u 2018. godini.

Predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o cenama radova za izgradnju, održavanje i rekonstrukciju objekata javnog vodovoda je utvrđen, kao i predlog odluke o poveravanju poslova upravljanja i održavanja seoskog vodovoda Gornja Grabovica.U obrazloženju stoji da u naseljenom mestu Gornja Grabovica postoji izgrađen seoski vodovod i da je do sada vodovodom upravljala mesna zajednica, potrebno je da se poslovi održavanja i upravljanja povere javnom preduzeću registrom za obavljanje komunalne delatnosti snadbevanje vodom za piće kako bi se u potpunosti uredilo kontinuirano funkcionisanje iste. Takođe je utvrđen i predlog odluke o izgradnji seoskih vodovoda iz sistema Stubo – Rovni u ovoj godini. Utvrđen je i predlog rešenja  kojim je data saglasnost na program poslovanja “Agrorazvoj-valjevske doline“ d.o.o. Valjevo za ovu godinu. Data je saglasnost od strane Gradskog veća na program rada Turističke organizacije Valjevo i utvrđen predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama statuta Turističke organizacije Valjevo a one se odnose na usklađivanje sa osnivačkim aktom.Ustanove kulture “Moderna galerija Valjevo“ i IUS“Radovan Trnavac Mića“ su dobile saglasnost na statut.

Razmatran je predlog zaključka o usvajanju projekta “Valjevo-zdrav grad“, koji je detaljnije pojasnio gradonačelnik dr Slobodan Gvozdenović.Cilj projekta je da se napravi zdravstveni profil grada i da obuhvati populacije stanovništva od 18 do 80 godina. Cilj zdravstvenog profila grada je prevencija, smanjenje prevremenog umiranja, smanjenje nejednakosti građana i Valjevo je prvi grad u Srbiji koji je ušao u ovaj projekat. Projekat podrazumeva  uključivanje velikog broja institucija i pojedinaca i takav jedan profil bi omogućio apliciranje kod Svetke zdravstvene organizacije. Ovakav pristup podrazumeva da se zdravstvena politika vodi sa svešću da za zdravlje nije odgovoran samo zdravstveni sektor nego svi segmenti društva koji su dužni da brinu o zdravlju svojim aktivnim merama. Na današnjoj sednici je doneto rešenje o obrazovanju inicijativnog odbora za realizaciju ovog projekta.

Prikaži više

Slične objave

Close