Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

103. sednica Gradskog veća održati danas u 10 časova

 

D N E V N I      R E D

 

 

 

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ZAKLJUČKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ZA 2020.GODINU

 

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA PROGRAMA ORGANIZOVANJA TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ZA PERIOD 2020. GODINA – 2024. GODINA

 

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA  REŠENJA  O  UTVRĐIVANJU NAJNIŽE CENE USLUGA U OKVIRU TAKSI TARIFE PO KOJOJ SE TAKSI PREVOZ MORA OBAVLJATI NA TERITORIJI GRADA VALJEVA

 

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA  REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JKP “TOPLANA-VALJEVO“

 

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA  REŠENJA  O  IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG  KOMUNALNOG   PREDUZEĆA   “VIDRAK “ VALJEVO

 

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ODLUKE O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE  EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA VALJEVA ZA 2019.GODINU

 

 

 

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA   ODLUKE   O UNIFORMI   I   OZNAKAMA KOMUNALNE  MILICIJE GRADA VALJEVA

 

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA   ODLUKE   O  IZRADI  PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU PROIZVODNOG KOMPLEKSA “URBAN-TEHNICS“ D.O.O. VALJEVO  U  DELU  NASELJENOG MESTA  BELOŠEVAC 

 

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA   ODLUKE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI – POSLOVNOG PROSTORA

 

 1. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O   OSTAVARIVANJU  PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA  BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA VALJEVA  U 2019.GODINI

 

 1. RAZMATRANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PRISPELIH SREDSTAVA NA RAČUN BUDŽETA GRADA VALJEVA OD NAPLAĆENIH NOVČANIH KAZNI ZA UČINJENE PREKRŠAJE U SAOBRAĆAJU U 2019.GODINI

 

 1. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI  PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD VALJEVO I TO: JKP „VIDRAK“ VALJEVO, JKP “VODOVOD VALJEVO“ VALJEVO, JP ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO-ROVNI „KOLUBARA“ VALJEVO , JKP „TOPLANA-VALJEVO“ VALJEVO I JKP „POLET“ VALJEVO, ZA PERIOD 01.01.2019. GODINE DO 30.09.2019.GODINE

 

 1. RAZMATRANJE PREDLOGA PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH  MESTA U  GRADSKOJ   UPRAVI GRADA VALJEVA, ZAJEDNIČKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA VALJEVA I OPŠTINA LAJKOVAC, LJIG, MIONICA I OSEČINA, SLUŽBI INTERNE REVIZIJE GRADA VALJEVA I SLUŽBI BUDŽETSKE INSPEKCIJE GRADA VALJEVA

 

14.RAZMATRANJE  PREDLOGA  REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM DODELE TERMINA BEZ NAKNADE ZA  TRENIRANJE I OBAVLJANJE DRUGIH SPORTSKIH AKTIVNOSTI  

Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!