Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Obaveštenje Komunalne Policije

Svi ćemo se složiti da nepropisno parkirana vozila u našem gradu otežavaju kretanje pešaka, vozila i ostavljaju lošu sliku grada. Na žalost, kažnjavanje nesavesnih vozača nije popularno i često je udar na džep i bespotreban trošak. U našem gradu ima dovoljno mesta za parkiranje, cena sata je više nego pristupačna i nema opravdanja za ostavljanje vozila na površinama koje nisu predviđene za parkiranje.

Naročito ako su te površine u pasažima ili pešačkim prolazima zgrada, na dečjim igralištima i drugim mestima predviđenim za rekreaciju, na pešačkim stazama, na mestima čijim se zauzećem onemogućava pristup posudama za odlaganje smeća, na rezervisanim parkinzima, zelenim površinama, parkovima, trgovima, šetalištima i manipulativnim prostorima prilazu zgrada ili parking mestima, na mestima gde se nalaze slivnici, šahte, okna i slični komunalni objekti i uređaji, drugim javnim površinama koje po svojoj funkciji nisu namenjene za parkiranje vozila, na parking mestima obeleženim za parkiranje vozila lica sa invaliditetom, na parking mestima u okviru Tešnjara, osim vozilima stanara Tešnjara koja su obeležena posebnim nalepnicama. Sve ove pobrojane zabrane su sastavni deo gradske Odluke o upravljanju javnim parkiralištima grada Valjeva (Sl.Gl. 16/19).

Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!