Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Autrič projekat –podrška ranjivoj populaciji koja je van institucija

Kroz projekat „Autrič-pilotiranje programa dobre prakse u Valjevu“ obuhvaćeno je preko 90 korisnika, uglavnom iz staračkih i samačkih domaćinstava, koji žive na selima, zaboravljeni od svih i u veoma teškim uslovima.

Ovaj projekat, vrednosti skoro 25.000 dolara je finansiran sa 80% od strane Švedske Vlade i UNDP-a , a 20% od strane Grada Valjeva.

Danijela Đurđević iz Centra za socijalni rad „Kolubara“ (CSR „Kolubara“), koji je bio partner na projektu je direktno radila sa korisnicima na terenu i tom prilikom su obišli najudaljenija sela u valjevskom kraju.

„Obilazili smo osobe sa invaliditetom i staračka samačka domaćinstva u Donjem Taoru, Suvodanju, Staninoj reci, Miličinici, Sitaricama, Vujinovači, Brezovicama itd. Trudili smo se da dođemo do svih onih koji su van institucionalnog okvira, koji su teško dostupni sistemu socijalne zaštite. Obišli smo 90 korisnika, a od tog broja je samo 36 bilo na evidenciji CSR „Kolubara“. Informisali smo ih o pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite, pomogli smo im u prikupljanju dokumentacije da bi ostvarili neko pravo- jednokratnu novčanu pomoć, posebnu novčanu pomoć, pravo na tuđu negu i pomoć, uvećani dodatak. Umesto njih smo predavali zahteve CSR, upućivali ih u neke druge ustanove kao što je PIO fond, RFZO, zakazivali lekarske preglede, nosili namirnice, kupovali lekove. Dosta su nam u tome pomogli i predstavnici mesnih zajednica, od kojih smo i dobili te informacije, jer oni znaju kakvo je stanje na terenu i ko su najugroženiji meštani sela. Ljudi uglavnom nisu upućeni u to šta mogu da ostvare iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, nisu uopšte znali kome da se obrate i kojim redosledom. Nailazili smo na ljude koji nemaju overenu zdravstvenu knjižicu 10,15 godina, nemaju nove lične karte, žive u veoma lošim uslovima, nemaju struju, vodu, nemaju nikakve prihode, ali ne žele da idu u dom i žele da ostanu u svojoj kući. U početku su bili nepoverljivi, zbunjeni i iznenađeni. Na kraju kada su ostvarili neka prava, zvali su nas telefonom, zahvaljivali se, plakali. Bilo je dirljivo. Zato smatram da je ova usluga potrebna gradu Valjevu, jer ima dosta ljudi koji su onemogućeni da ostvare svoje osnovne potrebe“, zaključila je Danijela Đurđević.

U ime Programom za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) je govorio Nenad Petković, koordinator programa donacija. On je istakao da u Valjevu ima dosta pojedinaca koji posvećeno rade na razvoju grada i sarađuju sa Programom za razvoj Ujedinjenih nacija.

„Ovo je deo jednog većeg programa koji se zove „Platforma za upravljanje javnim finansijama“ i koji podržava Švedska Vlada. Pored institucionalne saradnje, postoji i ovaj deo projekta gde radimo sa lokalnim samoupravama i sarađivali smo sa pet, među kojima je Valjevo. Radimo na jačanju kapaciteta osoblja koje radi na uspostavljanju procedura za transparentno finansiranje projekata civilnog društva iz javnih sredstava“, rekao je Petković.

Direktorka Centra za socijalni rad „Kolubara“, Katarina Milićević, kao saradnik na projektu je istakla da je značaj ovog projekta što je omogućio da se dopre do staračkih domaćinstava, koja nemaju nikakve uslove za život niti prihode i koja žive na seoskom području.

„Prepoznali smo da je to kategorija koja je najviše ugrožena, ne samo u Valjevu, već i u celoj Srbiji. Do njih se najteže i dolazi. Projekat je imao za cilj da mapiramo sva ta domaćinstva i sve te stare ljude koji su najugroženiji. Centri za socijalni rad u Srbiji su dužni da rade na otkrivanju koji su to problemi, koje su ranjive grupe i kome treba najviše pomoći. Već znate da radimo sa manjkom radnika i da nikada nismo mogli da dođemo do svih kojima je potrebna pomoć. Zahvaljujući Asocijaciji „Duga“ i kroz ovaj projekat došli smo do puno staračkih domaćinstava, za koje nismo ni znali“, rekla je Katarina Milićević.

Partner na projektu je bio i Centar za integraciju Roma Valjevo, a predstavnik ovog Centra Filip Gračanin je saopštio da je projekat počeo 15. oktobra, dok je na teritoriji Valjeva krenuo 15. januara.

„Od tada do sada smo dosegli 272 različite osobe i pruženo je 672 različitih usluge. Centar za integraciju Roma bio je zadužen za rad na terenu sa grupama dece i mladih koji su uključeni u rad i život na ulici i njih je bilo 13 devojčica i 16 dečaka. Odraslih i starih koji su uključeni u život i rad na ulici bilo je 18 žena i 22 muškaraca, osoba sa invaliditetom 19 žena i 21 muškarac, mladih romske nacionalnosti 21 devojčica i 32 dečaka, LGBT osoba i njihovih porodica 9 žena i 18 muškaraca, osobe koje žive sa HIV-om 11 muškaraca, samačka staračka domaćinstva u ruralnom području 41 žena i 31 muškarac. Najviše usluga je pruženo staračkim domaćinstvima“, izneo je podatke je Filip Gračanin.

Autrič je socijalni model rada prepoznat u Evropskoj uniji i mnogim zemljama sveta kao jedan od naboljih preventivnih programa, namenjenih visoko ranjivim populacijama.

Koordinator projekta je  Aleksandar Prica, iz Asocijacije „Duga“ iz Šapca, koji je objasnio da se pojam autrič (eng. Outreach) prevodi kao dostići nekoga, stići nekoga napolju.

„To znači rad van institucionalnih okvira. Naime, stručni radnici izlaze na teren u vreme i na mesto gde se naše ciljne populacije nalaze. Kada su praznici, obilazimo crkve, groblja gde pronalazimo klijente da ih informišemo o tome koja prava imaju. Ljudi koji imaju neku zemlju u vlasništvu, ne mogu da ostvare socijalnu pomoć, a oni sa 70, 80 godina ne mogu da obrađuju tu zemlju. Mi dosežemo do tih ljudi, a oni često žive u najudaljenijim i nepristupačnim područjima, bez struje, vode, ličnih dokumenata, bolesni i napušteni. Mi smo spona između klijenata koji pripadaju nekim ranjivim kategorijama i institucija. Da im pokažemo koja su njihova prava, da ih edukujemo i odvedemo u institucije“, pojasnio je ovaj projekat Aleksandar Prica.

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!