Вести

24. МАРТ 2016. ГОДИНЕ – СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗЕ „ЗАЈЕДНО ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗЕ“

Prema podacima SZO, prošle godine je 10,4 miliona ljudi obolelo, dok je 1,8 miliona ljudi umrlo u 2015. godini od tuberkuloze (TB), što čini ovu bolest jednom od vodećih uzroka smrti među zaraznim bolestima u svetu. Tuberkuloza je duboko ukorenjena u populacijama gde su ljudska prava i dostojanstvo ograničeni. Dok svako može da dobije tuberkulozu, bolest napreduje najčešće među ljudima koji žive u siromaštvu i u margi-nalizovanim zajednicama i grupama kao što su: migranti, izbeglice, osobe koji rade i žive u sredinama koje sadrže faktore rizika, stare osobe, žene i deca i sl. Faktori kao što su poth-ranjenost, loši uslovi stanovanja i sanitacije, udruženi sa drugim faktorima rizika kao što su upotreba duvana i alkohola i dijabetes, utiču na podložnost obolevanju i na dostupnost lečenju. Osim toga, dostupnost često ometaju i troškovi povezani sa bolešću i traženjem pomoći, kao i nedostatak socijalne zaštite, što dovodi do začaranog kruga siromaštva i lošeg zdravlja. To je pokazalo i „Istraživanje socijalnih determinanti tuberkuloze i multirezistentne tuberkuloze“ koje je sprovedeno u okviru projekta „Kontrola tuberkuloze u Srbiji“ Ministarstva zdravlja 2014. godine.
Preporuke koje proističu iz istraživanja se odnose na neophodnost primene kako mera u oblasti zdravstvene zaštite tako i međusektorskih mera:

  • Uključivanje programa usmerenih na promene navika i ponašanja u programe lečenja tuberkuloze, posebno multirezistentne tuberkuloze (MDR TB) (usluge iz oblasti mentalnog zdravlja, odvikavanje od pušenja i alkohola);
  • Unaprediti dostupnost zdravstvene službe uključivanjem primarne zdrav-stvene zaštite u kontrolu TB;
  • Promovisati vanbolničko lečenje MDR TB;
  • Izgrađivanje partnerstava i odnosa poverenja između zdravstvenih radnika i obolelih tokom procesa lečenja u cilju boljeg pridržavanja terapijskom režimu;/li>
  • Poboljšanje uslova života i smanjenje socijalne izolacije obolelih (posebno MDR TB) uključivanjem u programe socijalne podrške (materijalne i psiholo-ške);
  • Poboljšanje uslova rada (smanjenje izloženosti duvanskom dimu i ostalim zagađivačima iz okruženja);
  • Razvijanje programa prekvalifikacije i socijalnog preduzetništva kako bi se smanjio visok nivo siromaštva među ovom populacijom.
Zašto obeležiti Svetski dan borbe protiv tuberkuloze?

Za većinu, svaki dan je TB dan, ali samo jednom godišnje, 24. marta, oči javnosti su usmerene na tuberkulozu, što pruža ogromne mogućnosti:

  • Skretanje pažnje javnosti na to da tuberkuloza nije zaboravljena bolest ;
  • Analizu stanja u oblasti prevencije, dijagnostike i lečenja ove bolesti;
  • Obezbeđivanje političke i društvene posvećenosti borbi protiv tuberkuloze.

Svetski dan borbe protiv tuberkuloze obeležava se širom sveta brojnim manifesta-cijama. Ove godine je tim povodom na inicijativu dvojice italijanskih umetnika upriličen celodnevni koncert koji će trajati od ponoći 23. marta do ponoći 24. marta. Sastoji se od 48 koncerata različitih muzičkih žanrova, od eksperimentalne do savremene muzike, od klasične do džez i etno muzike, u trajanju od po 30 minuta. Učestvovaće muzičari iz 46 zemalja sveta.

Koncertu se može besplatno pristupiti iz celog sveta putem interneta preko linkahttp://www.stazioneditopolo.it/24h-2017/index.html.

Koncept je osmišljen 2010. godine od strane dvojice pasioniranih umetnika i podržan od strane Globalnog programa za borbu protiv tuberkuloze Svetske zdravstvene organizacije. Muzika je izabrana sa ciljem da se poruka „Zajedno protiv tuberkuloze“ prenese što većem broju slušalaca.

Srbija se, kao i svake godine, i 24. marta 2017. godine pridružuje svetskoj kampanji obeležavanja Svetskog dana borbe protiv tuberkuloze pod istoimenim sloganom. Ove godine će posebna pažnja biti posveće-na zajedničkim naporima da se „niko ne zapostavi“ osvrćući se na problem stigmatizacije, diskrimina-cije i marginalizacije, kao i na prevazilaženje prepreka u dostupnosti kvalitetne dijagnostike i lečenja.

Toga dana će mreža instituta/zavoda za javno zdravlje zajedno sa zdravstvenim ustanovama za dijagnostiku i lečenje tuberkuloze i mrežom organizacija Crvenog krsta Srbije u gradovima i opštinama, sprovesti brojne zdravstveno promotivne aktivnosti i podstaći diskusiju i dalju saradnju između ustanova sistema zdravstvene zaštite, organizacija civilnog društva, mreže institucija socijalne zaštite, lica i zajednica, korisnika zdravstvenih usluga, kreatora zdravstvene politike i svih partnera na poboljšanju prevencije, obezbeđivanju kvalitetne dijagnostike i lečenja, ali i obezbeđivanje socijalne podrške obolelima kroz multisektorske napore uzimajući u obzir naučnu zasnovanost da tuberkulozu nije moguće suzbiti isključivo primenom mera koje su usmerene na dijagnostiku i lečenje.

Postignut je dogovor između Sektora za socijalnu zaštitu i brigu o porodici Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ u vezi sa pripremom Uputstva centrima za socijalni rad i zdravstvenim ustanovama sa algoritmom za koordinaciju i implementaciju socija-lne podrške za obolele od multirezistentne tuberkuloze u okviru postojećih modaliteta ostvarivanja prava.

Republika Srbija beleži kontinuiran trend smanjenja stope prijavljivanja tuberkuloze, sa 37/100.000 u 2003. godini na 13/100.000 stanovnika u 2015. godini, što Republiku Srbiju svrstava među zemlje sa niskim opterećenjem tuberkulozom u regionu Evrope. Međutim, nekoliko godina unazad uspešnost lečenja obolelih opada (preuzmite komparativnu analizu realizacije programa).

Uspon
Back to top button