Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Danas u 10 časova održaće se 97 Sednica Gradskog veća

D N E V N I  R E D

 1. UTVRĐIVANJE  PREDLOGA   ODLUKE O BUDŽETU GRADA VALJEVA ZA 2020.GODINU

 

 1. UTVRĐIVANJE  PREDLOGA  ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

 

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ZAKLJUČKA O USVAJANJU PLANA KOMUNALNE  IZGRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  GRADA VALJEVA ZA 2020.GODINU

 

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA KADROVSKOG PLANA  ZA  2020. GODINU   U  GRADSKOJ UPRAVI GRADA VALJEVA, ZAJEDNIČKOM  PRAVOBRANILAŠTVU GRADA VALJEVA I OPŠTINA LAJKOVAC, LJIG, MIONICA I OSEČINA, SLUŽBI BUDŽETSKE INSPEKCIJE I SLUŽBI INTERNE REVIZIJE GRADA VALJEVA

 

 1. UTVRĐIVANJE  PREDLOGA  REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONAČNI NACRT JAVNOG UGOVORA O JAVNO – PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA

 

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGAREŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM  KORIŠĆENJA  SUBVENCIJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “TOPLANA-VALJEVO“ IZ BUDŽETA  GRADA VALJEVA ZA 2020.GODINU

 

 1. UTVRĐIVANJE  PREDLOGA  REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TREĆU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “VODOVOD-VALJEVO“ ZA 2019.GODINU

 

 

 1. UTVRĐIVANJE  PREDLOGA  REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA  DRUGU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “POLET “ VALJEVO ZA 2019.GODINU

 

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGAREŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA   TREĆU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA  KORIŠĆENJA  SUBVENCIJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “POLET “ VALJEVO  IZ BUDŽETA  GRADA VALJEVA ZA 2019.GODINU

 

 1. RAZMATRANJE   IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA  POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBOROVNI “KOLUBARA“ IZ VALJEVA ZA PERIOD OD 01.01.2019. GODINE DO 30.09.2019. GODINE

 

 1. RAZMATRANJE    IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA  POSLOVANJA JKP “VIDRAK“  VALJEVO ZA PERIOD OD  01.01.2019. GODINE DO 30.09.2019. GODINE

 

 1. RAZMATRANJE    IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA  POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA  “POLET“  VALJEVO ZA PERIOD OD  01.01.2019. GODINE DO 30.09.2019. GODINE

 

 1. RAZMATRANJE    IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA  POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA  “TOPLANA-VALJEVO“  VALJEVO ZA PERIOD OD  01.01.2019. GODINE DO 30.09.2019. GODINE

 

 1. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA  POSLOVANJA JKP “VODOVOD-VALJEVO“ ZA PERIOD OD 01.01.2019. GODINE DO 30.09.2019. GODINE

 

 1. UTVRĐIVANJE  PREDLOGA ODLUKE O POVERAVANJU POSLOVA SNABDEVANJA VODOM ZA PIĆE NASELJENOG MESTA STAVE SA SEOSKOG  VODOVODA STAVE

 

 1. UTVRĐIVANJE  PREDLOGA ODLUKE O IZMENI ODLUKE O  POVERAVANJU  POSLOVA UPRAVLJANJA  I ODRŽAVANJA SEOSKOG VODOVODA ŽABARI

 

 1. UTVRĐIVANJE  PREDLOGA  ODLUKE O IZMENI ODLUKE O  POVERAVANJU  POSLOVA UPRAVLJANJA  I ODRŽAVANJA SEOSKOG VODOVODA GORNJA GRABOVICA

 

 1. UTVRĐIVANJEPREDLOGA ODLUKE O OBAVLJANJU POSLOVA SPROVOĐENJA  POLJOPRIVREDNE  POLITIKE  I  POLITIKE  RURALNOG RAZVOJA

 

 1. UTVRĐIVANJE  PREDLOGA  ODLUKE OSNABDEVANJU  TOPLOTNOM ENERGIJOM

 

 1. UTVRĐIVANJE  PREDLOGA  ODLUKE O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM

 

 

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GRADSKOJ UPRAVI GRADA VALJEVA

 

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA  ODLUKE  O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PRUŽANJU PRAVNE POMOĆI GRAĐANIMA

 

 1. UTVRĐIVANJE  PREDLOGA  ODLUKE O  PODIZANJU ISTRAŽIVAČKOG SPOMENIKA 

 

 1. UTVRĐIVANJE  PREDLOGA  ODLUKE O   IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU KAMENOLOMA „RAVNJE“

 

 1. UTVRĐIVANJE  PREDLOGA ODLUKE O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VIDRAK“ VALJEVO SA TEKSTOM KONKURSA

 

 1. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O ODBIJANJU ŽALBE  RADMILE CVIJANOVIĆ  IZ VALJEVA IZJAVLJENE PROTIV REŠENJA GRADSKE  UPRAVE GRADA VALJEVA, ODELJENJA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI, KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA U OKVIRU REGIONALNOG PROGRAMA   STAMBENOG ZBRINJAVANJA IZBEGLICA, POTPROJEKAT 5-SOCIJALNO STANOVANJE U ZAŠTIĆENIM USLOVIMA

 

 1. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O ODBIJANJU ŽALBE SNEŽANE VIĆENTIJEVIĆ ZAKONSKOG ZASTUPNIKA MAL. ALEKSANDRE VIĆENTIJEVIĆ IZ BLIZONJA,  BRANKOVINA IZJAVLJENE NA REŠENJE GRADONAČELNIKA GRADA VALJEVA BR. 40-1148/2019-09 OD 21. 11.2019. GODINE

 

 1. RAZMATRANJE PREDLOGA  REŠENJA O ODBIJANJU ŽALBE ANE PARAMENTIĆ ZAKONSKOG ZASTUPNIKA MAL. MARKA PARAMENTIĆA,  IZ VALJEVA  IZJAVLJENE NA REŠENJE GRADONAČELNIKA GRADA VALJEVA BR. 40-1148/2019-09 OD 21. 11.2019. GODINE

 

 1. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O ODBIJANJU ŽALBE SNEŽANE VIĆENTIJEVIĆ ZAKONSKOG  ZASTUPNIKA  MAL. JELENE VIĆENTIJEVIĆ,  IZ BLIZONJA,  BRANKOVINA , IZJAVLJENE NA REŠENJE GRADONAČELNIKA GRADA VALJEVA BR. 40-1148/2019-09 OD 21. 11.2019. GODINE

 

 1. RAZMATRANJE PREDLOGA  REŠENJA O ODBIJANJU ŽALBE MIRJANE GLEDOVIĆ, ZAKONSKOG ZASTUPNIKA MAL.MILENE GLEDOVIĆ,OBE  IZ VALJEVA IZJAVLJENE NA REŠENJE GRADONAČELNIKA GRADA VALJEVA BR, 40-1149/2019-09 OD 21.11.2019. GODINE

 

 1. RAZMATRANJE PREDLOGA  REŠENJA O ODBIJANJU ŽALBE SVETLANE  MARKOVIĆ IZ LUKAVCA  IZJAVLJENE NA REŠENJE GRADONAČELNIKA GRADA VALJEVA BR. 40-1150/2019-09 OD 21.11.2019. GODINE

    RAZMATRANJE PREDLOGA   REŠENJA O ODBIJANJU ŽALBE DIMITRIJA ILIĆA  IZ VALJEVA IZJAVLJENE NA REŠENJE GRADONAČELNIKA GRADA VALJEVA BR.  40-1150/2019-09 OD 21.11.2019. GODINE

 

 1. RAZMATRANJE PREDLOGA  REŠENJA O ODBIJANJU ŽALBE JELENE SOLDATOVIĆ   ZAKONSKOG  ZASTUPNIKA  MAL.MATIJE SOLDATOVIĆ  IZ VALJEVA, IZJAVLJENE NA REŠENJE GRADONAČELNIKA GRADA VALJEVA BR. 40-1148/2019-09 OD 21.11.2019. GODINE

 

 1. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O ODBIJANJU ŽALBE VELIMIRA STANIĆA  ZAKONSKOG  ZASTUPNIKA  MAL.NINE STANIĆ ,  IZ  VALJEVA ,  IZJAVLJENE NA REŠENJE GRADONAČELNIKA GRADA VALJEVA BR. 40-1148/2019-09 OD 21.11.2019. GODINE

 

 1. RAZMATRANJE PREDLOGA  REŠENJA O ODBIJANJU ŽALBE TEODORE MITROVIĆ IZ LAJKOVCA    IZJAVLJENE NA REŠENJE GRADONAČELNIKA GRADA VALJEVA BR. 40-1150/2019-09 OD 21.11.2019. GODINE

 

 1. RAZMATRANJE PREDLOGA  REŠENJA O ODBIJANJU ŽALBE  POPARE ĐORĐA IZ VALJEVA   IZJAVLJENE NA REŠENJE GRADONAČELNIKA GRADA VALJEVA BR. 40-1150/2019-09 OD 21.11.2019. GODINE

 

 1. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA LUTALICA BROJ 323-181/2019-02 OD 20.11.2019.GODINE

 

 1. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA LUTALICA BROJ 323-204/2019-02 OD 20.11.2019.GODINE

 

 1. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA LUTALICA BROJ 323-222/2019-02 OD 20.11.2019.GODINE
Prikaži više
Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!