Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA COVID-19 BOLESTI U VALJEVU NA DAN 17. 11.2020.GODINE 91 laboratorijski potvrđen novooboleli

Na teritoriji Okruga 94 laboratorijski potvrđenanovoobolela.U Mionici 1, u Osečini 2, ostale opštine bez laboratorijski potvrđenih novoobolelih.

 

Sl.1. Dinamika  rasta broja  LABORATORIJSKI POTVRĐENIH  NOVOOBOLELIH  od 03.09.2020. do  danas .

 • Broj dnevnih pregleda u COVID ambulanti DZ  je prešao 400,broj hospitalizovanih u Bolnici je blizu 100, u  kućnoj izolaciji preko 1000 i višednevni visok broja laboratorijski potvrđenih       novoobolelih osoba zahtevaju :
 • DA SVAKI POJEDINAC POVEĆA LIČNU ODGOVORNOST održava fizičku distancu i nosi zaštitnu masku u zatvorenom i otvorenom, da ne organizuju i ne učestvuju na skupovima, proslavama i drugim okupljanjima brojnijim od 5 učesnika i ne boravi duže od 15 minuta u objektima gde nisu obezbeđene neophodne mere prevencije (distanca, maska, dezinfekcija…) kako bi zaštitila sebe i svoje najbliže i doprinela da zdravstveni sistem i drugi sistemi obezbede stalnu funkcionalnost;
 • ZA LICA KOJA SE NALAZE U KUĆNOM KARANTINU– kao kontakti određeno je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti:
 • Član 31a
 • Karantin u kućnim uslovima je mera kojom se OGRANIČAVA SLOBODA KRETANJA I NALAŽE PRAĆENJE ZDRAVSTVENOG STANJA ZDRAVIM LICIMA koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima zaraženim od zarazne bolesti, ukoliko se tim licima ne određuje mera karantina iz člana 31. ovog zakona.
 • Mera karantina u kućnim uslovima se primenjuje u toku epidemija zaraznih bolesti od većeg epidemiološkog značaja, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
 • Doktor medicine specijalista epidemiologije nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje ili druge nadležne zdravstvene ustanove određuje koja lica iz stava 1. ovog člana podležu meri karantina u kućnim uslovima.
 • Doktor medicine specijalista epidemiologije pismeno obaveštava sanitarnog inspektora o licima kojima je potrebno odrediti meru karantina u kućnim uslovima, radi donošenja odgovarajućeg rešenja.
 • Licu kojem se određuje mera karantina u kućnim uslovima doktor medicine specijalista epidemiologije iz stava 3. ovog člana daje obaveštenje o trajanju karantina u kućnim uslovima, načinu ponašanja i drugim činjenicama od značaja za sprovođenje te mere.
 • Dužina trajanja karantina u kućnim uslovima određuje se u vremenu trajanja maksimalne inkubacije određene zarazne bolesti, počev od momenta poslednje izloženosti izvoru infekcije.
 • Mera karantina u kućnim uslovima može se primeniti i prema putnicima u međunarodnom saobraćaju koji ulaze u Republiku Srbiju iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom.
 • Zaposlenim licima kojima je određena mera karantina u kućnim uslovima, za vreme provedeno u karantinu u kućnim uslovima pripada odgovarajuća naknada zarade, odnosno plate, u skladu sa zakonom, a rešenje sanitarnog inspektora o određivanju mere karantina istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje.
 • Ako se mera karantina u kućnim uslovima određuje detetu koje nije navršilo 14. godinu života ili licu koje nije u stanju da se samo stara o sebi i o zaštiti svojih prava i interesa, rešenje se izdaje roditelju, odnosno staratelju.
 • Roditelju, odnosno staratelju deteta predškolskog uzrasta ili lica koje ne sme da bude ostavljeno bez nadzora po zakonu, rešenje sanitarnog inspektora iz stava 9. ovog člana istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok traje mera karantina u kućnim uslovima određena tim rešenjem.
 • Bliže uslove i način određivanja mere, organe, odnosno službe zadužene za kontrolu i način vršenja kontrole poštovanja mere karantina u kućnim uslovima propisuje Vlada.
 • ZA LICA KOJA SE NALAZE U KUĆNOj  IZOLACIJI:

Član 29a

 • Kućna izolacija je mera kojom se nalaže lečenje u kućnim uslovima i ograničava sloboda kretanja obolelim od zarazne bolesti, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti i licima obolelim od zarazne bolesti kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima, tokom perioda zaraznosti.
 • Mera kućne izolacije se primenjuje u toku epidemija zaraznih bolesti od većeg epidemiološkog značaja, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
 • Meru kućne izolacije nalaže doktor medicine specijalista za infektivne bolesti ili drugi doktor medicine u skladu sa naredbom ministra, o čemu obaveštava epidemiologa teritorijalno nadležnog instituta, odnosno zavoda za javno zdravlje ili druge nadležne zdravstvene ustanove.
 • Bliže uslove i način određivanja mere, organe, odnosno službe zadužene za kontrolu i način vršenja kontrole poštovanja mere kućne izolacije propisuje Vlada.

 

 • DA PREDUZETNICI, PRAVNA LICA I DRUGI POSLOVNI SUBJEKTI KAO I ZAPOSLENI dosledno sprovode sve naložene i predložene mere  u poslovnim prostorijama;
 • DOSLEDNO SPROVOĐENJE SVIH PREVENTIVNIH MERA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA;
 • U JAVNOM PREVOZU OBAVEZNO NOŠENJE ZAŠTITNIH MASKI, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila;
 • SPROVOĐENJE MERA ZAŠTITE U VERSKIM OBJEKTIMA i prilikom vršenja verskih obreda;
 • SPROVOĐENJE MERA ZAŠTITE U KOZMETIČKIM, FRIZERSKIM SALONIMA, SALONIMA LEPOTE, FITNES CENTRIMA I TERETANAMA (MASKE I RUKAVICE).
 • NASTAVITI I POJAČATI ZAJEDNIČKI INSPEKCIJSKI NADZOR GRADSKIH  I REPUBLIČKIH INSPEKCIJA,  PO PREDLOGU KORDINACIONOG TELA ZA INSPEKCIJE VLADE RS,A  PO PROCENJENOM RIZIKU.

„ Kraj pandemije, a epidemije kod nasće biti u trenutku kada kao zajednica naučimo da živimo sa tim. I to zavisi od nas. “.

DANI BEZ NOVOOBOLELIH
DANI SA NOVOOBOLELIM
            Datum Pregled

DZ –

Pregled

PUC u Bolnici

Prijem

u Bolnicu

Brisevi

uzeti

Novo

oboleli

Hospit.Kućna izolacijaIzlečeni

 

ObolelihUmrli(SVI UZROCI)
16.11.42936922591921066215134413
15.11.3932841257490981200125312
14.11.373231220510493926181117911
13.11.4103082285688852162107511
12.11.390297213808480615210198
11.11.28626712158797561199398
10.11.327311120556757101138818
09.11.30012516664706631088257
08.11.2111341035068608997617
07.11.2601281716762573857115
06.11.2733561424760537726445
05.11.257449157545549765*5975
04.11.2652571246447451615433
03.11.2311761455144400504793
02.11.2611781633031356414331
01.11.145137923628333383980
31.10.1931631183426300373620
30.10.20221 71394427285233280
29.10.1921821093119251232840
Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!