Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacijePolitikaRegion

Gradsko veće utvrdilo predlog Odluke o budžetu grada Valjeva za 2017. godinu

Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2017. godinu, koju je danas utvrdilo Gradsko veće,  planirani su prihodi i primanja sa neraspoređenim viškom prihoda iz ranijih godina u iznosu 2.941.500.000 dinara i 224.671.200 dinara prihoda iz ostalih izvora. Najveći deo prihoda planiran je od prihoda od poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit u iznosu od 1.218.300.000 dinara. Između ostalog, porez na imovinu je planiran u iznosu od 469.500.000 dinara. Zbog većeg broja obuhvata poreskih obveznika i terenske kontrole podataka iz poreskih prijava očekuje se povećanje prihoda po osnovu poreza na imovinu.

foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016
foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016

„U ovom budžetu se oseća promena politike jednog Grada. Odvojićemo značajna sredstva za Industrijsku zonu, jer smo uvideli da pored građenja nekih infrastrukturnih projekata moramo ulagati u nova radna mesta. To je hiljadu puta ponovljeno i to je tačno, u sklopu svega onoga što je premijer Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao prilikom posete Gorenju, dolaskom jedne fabrike za preradu voća i povrća u Valjevo, gde strani investitor ima interesa da ulaže u ovaj kraj. Daću primer grada Kragujevca koji se ovih dana zadužio za 23 miliona evra što je najveće zaduženje u istoriji Grada i hoću da istaknem da mi nemamo takav problem. Ovim budžetom smo predvideli neke stvari koje do sada nisu naišle na dovoljno pažnje prethodnih gradskih vlasti. Tu pre svega mislim na izdvajanja sredstava za sport, renoviraćemo fudbalski stadion na Pećini, izdvojićemo sredstva za rekonstrukciju Strelišta, a krenućemo i u projekat realizacije profesionalnog pozorišta u Valjevu“, istakao je na današnjoj sednici gradonačelnik grada Valjeva dr Slobodan Gvozdenović.

foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016
foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016

Zamenik gradonačelnika dr Dragan Jeremić ocenio je ovom prilikom da predlog budžeta za narednu godinu ima svoj cilj. „Kapitalna investicija za sledeću godinu je smanjenje aero zagađenja i sredstva namenjena za to su provučena kroz nekoliko pozicija i na nekoliko načina. Prva odluka koju bi trebalo da donese Skupština, trebalo bi da bude zabrana korišćenja uglja u gradu Valjevu za sledeću sezonu, a da bi to doneli moramo naći način kako da motivišemo građane da pređu na drugi način grejanja. Toplana od sledeće godine menja energente, mazut kao energent se ukida i prelazi se na bio-masu.

foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016
foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016

Na taj način ćemo značajno smanjiti cenu grejanja po kvadratu i daćemo mogućnost građanima da se priključe na toplovod“, rekao je Jeremić i dodao da su od kapitalnih investicija u narednoj godini najvažnije Industrijska zona, ali i Petnica, Divčibare, kao turistički prostori koji zavređuju posebnu pažnju. „Za poljoprivredu smo uvećali 100% subvencije i sada je za to, budžetom opredeljeno 16 miliona dinara. Prvi put smo predvideli da u Valjevu bude Sajam voćarstva. Za Vodovod su u sledećoj godini predviđena ozbiljna sredstva, kako za vodovod Valjevo-Brankovina, tako i za vodovod od brane Rovni. Pripremamo projekte za put M4, završetak izgradnje nove zgrade Osnovne škole „Milovan Glišić“, a značajan je i projekat Međuregionalnog informacionog centra za koji smo dobili podršku Vlade Srbije i Vlade Slovenije“, rekao je između ostalog Jeremić.

foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016
foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016

Član Gradskog veća Borisav Radojičić ocenio je ovom prilikom da je suficit u budžetu dobar, samo ako je to rezultat kapitalnih investicija na dobrodit građana. „Glavni kapitalni projekti u ovom budžetu i na tome se mora raditi permanentno su Industrijska zona i put M4, jer ti projekti bi trebalo da dovedu strane investitore. Za zaštitu životne sredine izdvojeno je 40 miliona dinara, što je malo  ako se uzme u obzir akutni problem, a to je aero zagađenje Grada“, rekao je između ostalog Radojičić.

foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016
foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016

Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2017. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 2.941.500.000 dinara, kao i 224.671.200 dinara rashoda i izdataka iz drugih izvora. Planirana masa sredstava za plate po ovoj odluci je projektovana u skladu sa uputstvom za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, koje je doneo ministar nadležan za poslove finansija.

foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016
foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016

Članovi Gradskog veća na današnjoj sednici utvrdili su i predlog Odluke o izmenama odluke o lokalnim komunalnim taksama, predlog Odluke o izmenama odluke o naknadama za rad Gradskih uprava, kao i predlog zaključka o usvajanju plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za narednu godinu.

foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016
foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016

Govoreći o planu komunalne izgradnje, zamenik gradonačelnika dr Dragan Jeremić je istakao da je glavna investicija u narednoj godini u Divčibare. “Ukoliko ne rešimo projekat fekalne kanalizacije u naredne dve godine, Divčibare možemo da zaboravimo kao turističko mesto. Što se tiče putne infrastrukture, mi idemo ka tome da uradimo projekat asfaltiranja svih puteva na području grada Valjeva koje ima svrhe asfaltirati, kako bi zadržali ljude na selu, a mora da se uradi 60-70 kilometara asfaltnih puteva u selima“, rekao je između ostalog Jeremić.

foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016
foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016

Gradsko veće na današnjoj sednici, utvrdilo  je i predlog Plana generalne regulacije „Sever“, kao i predlog Odluke o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016
foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016

„Novom Odlukom je utvrđena obaveza oštećenom da nadležnom Odeljenju za inspekcijske poslove podnese prijavu o nastalom ujedu, kao i obaveza odeljenja da o istom sačini zapisnik. Utvrđena je obaveza, što do sada nije bio slučaj, da komunalna inspekcija u saradnji sa zoo higijenom organizuje preduzimanje mera u cilju identifikacije i hvatanja pasa lutalica. Takođe je utvrđena obaveza oštećenog, da sa komunalnim inspektorom izađe na mesto događaja. Odlukom su precizirani podaci koje mora sadržati prijava, a takođe je propisano, što do sada nije bilo, da u slučaju za naknadu štete, čiji iznos premašuje 50.000 dinara, treba da se dobije saglasnost Gradskog veća“, rekao je između ostalog na današnjoj sednici Gradskog veća Milan Gajić, odbornik u Skupštini grada.

foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016
foto:Z.Boskovic sednica veca 18.12.2016

Članovi Gradskog veća na današnjoj sednici, pored ostalog utvrdili su predlog Odluke o izmenama odluke o radnom vremenu, predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima, predlog Odluke o dopuni Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma, a utvrđen je i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na statut o izmeni statuta JKP „Polet“.

izvor:www.valjevo.rs

Uspon
Back to top button
Click to listen highlighted text!