Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Inspekcija rada kontrolisala televizijske i radio-stanice

Inspektorat za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštio je da je od 12. do 14. juna sproveo nadzore u televizijskim i radio-stanicama širom Srbije, pri čemu od 832 zatečena radnika 29 nije imalo ugovor o radu i nije bilo prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje.

Izvršena su 152 inspekcijska nadzora u sedištima i dopisništvima poslodavaca koji se bave emitovanjem radio i televizijskog programa, a koji ukupno zapošljavaju 7.260 radnika.

Neprijavljeni radnici su zatečeni kod 16 poslodavca, a najdrastičniji primeri su dva poslodavca u Beogradu, kod kojih je otkriveno ukupno 12 osoba na radu „na crno“, jedan poslodavac u Vranju koji nije prijavio tri radnika, i po jedan u Nišu i Brusu, kod kojih su zatečena po dva neprijavljena radnika.

Inspekcijskim nadzorima je utvrđeno da je kod 47 poslodavaca ukupno 381 zaposleni radio na dan praznika koji se praznuju neradno, a da devet poslodavaca nije isplatilo uvećanu zaradu za rad na dan praznika za 92 radnika.

Zbog utvrđenih prekršaja u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu inspektori su podneli devet zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a izdali su i jedan prekršajni nalog.

Inspekcija je donela i 41 rešenje sa nalozima za otklanjanje utvrđenih nedostataka u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i 27 naloga za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u oblasti radnih odnosa kojima je, pored ostalog, poslodavcima naloženo da zasnuju radni odnos sa radno angažovanim osobama.

Takođe, poslodavcima je naloženo da utvrde odmor u toku rada i raspored rada u nedelji, da dostave obračune zarada, isplate neisplaćene, dospele zarade i uvećane zarade za rad na dan praznika, donesu pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova, utvrde elemente ugovora o radu i ustroje evidenciju o zaradama, navodi se u saopštenju.

Uspon
Back to top button
Click to listen highlighted text!