Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

IZ ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VALJEVA 29.08.2020

Novi korona virus SARS-CoV-2 predstavlja potpuno novi soj virusa koji do sada nije identifikovan u humanoj populaciji.Prema gentskoj strukturi sličan je SARS-CoV.

 • Prenos SARSCoV-2 odvija se sledećim mehanizmima:
 • a. Najčešće se širi bliskim kontaktom sa osobe na osobu (oko 1,8 metara razdaljine).
 • b. Preko respiratornih kapljica koje nastaju kada inficirana osoba kašlje ili kija, slično kao što se širi virus gripa  i ostali respiratorni patogeni.
 • c. Te kapljice mogu doći u kontakt sa ustima, nosem ili očima ljudi u blizini inficiranog, ili ih isti mogu udahnuti u pluća.
 • d. Dodirom površina ili predmet koji imaju virus na sebi, a zatim dodirom sopstvenih usta, nosa ili eventualno očiju.Postoje dokazi da koronavirusi mogu ostati infektivni na neživim površinama nekoliko sati ili čak dana.
 • e. Postoji velika verovatnoća da normalan govor dovodi do prenošenje virusa u vazduhu u zatvorenim okruženjima“
 • Oboljenje može biti asimptomatskog ili lakog oblika sa respiratornim simptomima (kašljem, nedostatkom daha, otežanim disanjem) i temperaturom.
 • U težim slučajevima, infekcija može da izazove upalu pluća, teški akutni respiratorni sindrom, bubrežnu insuficijeniju, pa i smrt.

PRESECANJEM  NAVEDENIH  PUTEVA  PRENOSA  ,OTKRIVANJEM I IZOLACIJOM   ASIMPTOMATSKIH , PRESIMPTOMATSKIH  NOSILACA VIRUSA   I LEČENJEM   OBOLELIH SE SPREČAVA DALJE ŠIRENJE BOLESTI I ZATO  TREBA

 • ODRŽAVATI DISTANCU ,
 • NOSITI MASKU,
 • PRATI RUKE I NE DODIRIVATI LICE,
 • IZBEGAVATI GRUPE NAROČITO U ZATVORENOM
 • JAVITI SE EPIDEMIOLOGU I ORDINIRAJUĆEM LEKARU ODMAH PO POJAVI PRVIH SIMPTOMA.
 • AKO  SE BORAVI  DUŽE  U ZATVORENOM  PROSTORU  DRŽATI OTVORENE PROZORE UKOLIKO VREMENSKI USLOVI DOZVOLJAVAJU  ILI ČEŠĆE PROVETRAVATI, POVREMENO NAPRAVITI  PROMAJU.
 • Istraživači sa Univerziteta Južna Kalifornija otkrivaju da će osobe zaražene virus SARS-CoV-2 verovatno imati simptome sledećim redosledom:
 • groznica
 • kašalj i bolovi u mišićima
 • mučnina, povraćanje ili oboje
 • proliv

 

 

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA   COVID-19 BOLESTI  U VALJEVU  NA DAN

29.08.2020.GODINE

ZBOG PRETEĆE  EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE OD  COVID-19 OBOLJENJA,U GRADU JE  OD 07.07.2020  VANREDNA SITUACIJA I SPROVODE SE  MERA KRIZNOG ŠTABA , VLADE RS I ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE VALJEVA.

        

U avgustu do sada 6 dana bez laboratorijski potvrđenih novobolelih.

Danas 4 laboratorijski potvrđena  novobolela.

 

DANI BEZ NOVOOBOLELIH  
DANI SA NOVOOBOLELIM 
            DatumPregled

DZ

Pregled

PUC u Bolnici

Prijem

u Bolnicu

Brisevi

uzeti

Novo

oboleli

Hospit.Kućna izolacijaIzlečeni

 

ObolelihUmrli
28.08.66509146638879658
27.08.77509817678789618
26.08.751341142872870 9608
25.08.591338718778649588
24.08.8814212709818599578
23.08.361211409828589578
22.08.63903609938479578
21.08.104194130491028369578
20.08.93631294111018239538
19.08941321061161387889497
18.08.71601362171567689487
17.08.95711682191697539464
16.08.676200281677469443
15.08.5240395391677339443
14.08.98901135381747249393
13.08.83173883441837059342
12.08.10592930452586269312
11.08.1051111241452585759312
10.08.133 2441245713145409302
09.08.6662 010773305389252
08.08.84125920524144499152
07.08.1472451333424634089152
06.0814020711426445023649122
05.08.1301331169574883398862
04.08.13721714022585003178772
03.08.1832021306585682278552
02.08.14210513716605602278492
01.08.1043333825585292148242

 

Tab.1.Prikaz pregleda na COVID-19  , novoobolelih, hospitalizacija , obolelih  u kućnoj izolaciji, izlečenih i umrlih  u drugom piku epidemije , u mesecu avgustu

Promenljiv i veliki   broj dnevnih pregleda u COVID ambulanti DZ  i PUC Bolnice , veliki broj osoba u kućnoj izolaciji i samoizolaciji ,manji broj laboratorijski potvrđenih novobolelih i na hospitalizaciji  ukazuju da se epidemiološka situacija postepeno poboljšava ali da je i dalje nestabilna što  zahteva da   se sve naložene  i predložene  preventivne mere  koje se odnose na pojedince i poslovne subjekte i dalje sprovode  .

Školske  i predškolske ustanove započinju i/ili nastavljaju sa radom po planu Ministarstva, a      pri obavljanju vaspitno obrazovne delatnosti treba  da sprovode  sve mere koje je propisalo    Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja , Vlade RS i Štaba za vanredne situacije Grada.

Poslovni subjekti obavljaju delatnost uz sprovođenje  preventivnih  mera propisanih  Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti („Službeni glasnik RS“, broj 94 od 3. jula 2020), Vlade RS i Štaba za vanredne situacije Grada( u nastavku izveštaja)

 

Objekti kulture u Gradu  do daljnjeg ne organizuju  kulturne manifestacije i filmske predstave.

Kordinirani zajednički inspekcijski  nadzori   sprovođenja naloženih  i predloženih  preventivnih  mera  se nastavljaju.

U  COVID ambulanti DZ  Valjevo je pregledano 66  osoba sa respiratornim infekcijama  .Uzeto 29 brisa.

U Prijemno urgentnom centru OB Valjevo, je pregledano  5 sumnjivih i verovatnih slučajaeva  na  COVID 19. Na  hospitalizaciju  izvršena  0 prijema . Uzet  1 bris.

 Na hospitalizaciji  u OB Valjevo   18 osobe  sa sumnjom na COVID 19  i laboratorijski potvrđenih COVID 19osoba  ( infektivno COVID – 3 i pulmo COVID –  15).

                                    

U ZZJZ  se istržuju kontakti  sa laboratorijski potvrđenim licima. Uzeto 61 briseva.

Ukupan broj obolelih od početka epidemije je 1159 .U  drugom piku    epidemije od  17.06.2020 do danas je laboratorijski potvrđeno 965obolelih  osoba,više muškog nego ženskog pola ,  prosečne starosti ispod 50 godina.

U kućnim uslovima se leči 63  a  u bolnici 6 laboratorijski potvrđenih  obolelih osoba. 

Od početka epidemije izlečeno 1063osoba, u drugom piku  epidemije je izlečeno 887 osoba.

Broj uzetih briseva   28.08.2020.godine je  91 . Od početka meseca avgusta uzeto  2822  brisa .

Broj  umrlih  od početka epidemije je 27 .U drugom piku epidemije umrlo je  8 osoba.

U poslednja 24 časa, od  ostalih opštinama   Okruga   je 1   laboratorijski potvrđena novoobolela osoba u Lajkovcu .

Broj zaraženih radnika  u ZU od početka epidemije 93.  U prvom piku je obolelo  49  zaposlenih, a  1 osoba je  umrla.U drugom piku epidemije  44 novoobolele osobe.  Broj osoba  u kućnoj izolaciji2 a izlečenih osoba  42.

PRAVILNIKO PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI(„Sl. glasnik RS“, br. 94/2020)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, kada nadležni organ proglasi epidemiju zarazne bolesti.

Obim primene

Član 2

Ovaj pravilnik se primenjuje na svim radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad izuzev rada na terenu i rada od kuće.

Plan primene mera

Član 3

Poslodavac je dužan da, za sva radna mesta u radnoj okolini, donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Poslodavac je dužan da plan primene mera, usled nastalih promena koje utiču na bezbedan i zdrav rad tokom trajanja epidemije usaglašava sa odlukama nadležnog organa.

Sadržina plana primene mera

Član 4

Planom primene mera se utvrđuju mere i aktivnosti kojima se povećava i unapređuje bezbednost i zdravlje zaposlenih radi sprečavanja pojave epidemije zarazne bolesti, kao i mere i aktivnosti koje se preduzimaju u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti u cilju bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i zaštite prisutnih lica.

Plan primene mera obavezno sadrži:

1) preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti;

2) zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti;

3) mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.

Preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zaraznih bolesti

Član 5

Poslodavac je dužan da na svakom radnom mestu u radnoj okolini obezbedi primenu preventivnih mera, a naročito sledećih:

1) pre početka rada obezbedi pisane instrukcije i uputstva o merama i postupcima za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, koji sadrže informaciju o simptomima zarazne bolesti;

2) u skladu sa mogućnostima, ukoliko nije organizovan rad u smenama, izvrši preraspodelu radnog vremena uvođenjem druge ili treće smene sa manjim brojem zaposlenih;

3) sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija što uključuje redovnu dezinfekciju prostorija i često provetravanje radnog prostora;

4) obezbedi zaposlenima dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku;

5) obezbedi redovno čišćenje svih površina koje se često dodiruju na radnom mestu, posebno prostorija i opreme kao što su toaleti, kvake na vratima, fiksni telefoni, računarska oprema i druga oprema za rad;

6) uredi način vođenja evidencije o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija koju organizuje i sprovodi;

7) obezbedi izradu uputstava za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavljačima, distributerima i spoljnim saradnicima;

8) organizuje i obezbedi redovno uklanjanje otpada i smeća (kante za smeće obložene plastičnom kesom) iz prostorija tako da se mogu isprazniti bez kontakta sa sadržajem.

Poslodavac je dužan da u slučaju pojave zarazne bolesti kod svojih zaposlenih obezbedi primenu preventivnih mera, a naročito sledećih:

1) prostor u kome je boravio zaposleni koji je zaražen se redovno fizički i hemijski dezinfikuje i provetrava;

2) poštuju se procedure ulaska i izlaska u prostorije poslodavca, koriste propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite tokom procesa rada;

3) precizno se definišu pravci kretanja zaposlenih kroz radne i pomoćne prostorije;

4) organizuje se stroga kontrola kretanja zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je radio zaposleni koji je zaražen;

5) kontakti zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je boravio zaposleni koji je zaražen sa drugim zaposlenima se svode na nužne uz propisane mere zaštite;

6) primenjuju se sve druge mere po preporuci epidemiologa.

Zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti

Član 6

Poslodavac je dužan da u planu primene mera uredi obaveze i odgovornosti u vezi sa praćenjem i kontrolom primene mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Proveru efikasnosti primene mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu kod poslodavca vrši lice za bezbednost i zdravlje na radu.

Poslovi lica za bezbednost i zdravlje na radu

Član 7

Lice za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa poslodavcem planira, sprovodi i podstiče primenu preventivnih mera, a naročito:

1) učestvuje u izradi plana primene mera;

2) priprema pisana uputstva i instrukcije za bezbedan i zdrav rad u cilju zaštite zdravlja zaposlenih od epidemije zarazne bolesti;

3) kontroliše primenu mera koje su utvrđene u planu primene mera koji donosi poslodavac;

4) vrši kontrolu korišćenja sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;

5) sarađuje sa državnim organima i daje potrebna obaveštenja o primeni preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Obaveze zaposlenog

Član 8

Zaposleni je obavezan da:

1) sprovodi sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi sačuvao svoje zdravlje, kao i zdravlje drugih zaposlenih;

2) namenski koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuje, da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje kao i bezbednost i zdravlje drugih lica;

3) dodatno brine o svojoj higijeni tako što će redovno i pravilno prati ruke;

4) ličnu odeću drži odvojenu od sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i radnog odela;

5) obavezno obavesti poslodavca ukoliko posumnja na simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice;

6) pre početka rada pregleda svoje radno mesto uključujući i sredstva za rad koja koristi, kao i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da u slučaju uočenih nedostataka izvesti poslodavca ili drugo ovlašćeno lice;

7) pre napuštanja radnog mesta, da radno mesto i sredstva za rad ostavi u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene;

8) u skladu sa svojim saznanjima, odmah obavesti poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih;

9) sarađuje sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlje na radu, kako bi se sprovele dodatne neophodne mere za bezbednost i zdravlje na radu.

Prelazna i završna odredba

Član 9

Plan primene mera iz člana 3. ovog pravilnika poslodavci su dužni da donesu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u,,Službenom glasniku Republike Srbije“.

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!