Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacijePrivreda

Javna rasprava o regionalnom planu upravljanja otpadom

Juče je u Velikoj sali Skupštine Grada održana završna javna prezentacija i rasprava o regionalom planu upravljanja otpadom za 11 gradova i opština Kolubarskog regiona za period od 2019 – 2029. godine, kao i prezentacija izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Ključni cilj plana upravljanja otpadom je da se doprinese održivom razvoju regiona kroz uspostavljanje i razvoj sistema upravljanja otpadom, koji će kontrolisati nastajanje otpada, smanjiti uticaj proizvodnje otpada na životnu sredinu, poboljšati efikasnost korišćenja resursa, omogućiti pravilan tok otpada do njegovog konačnog odlaganja na regionalnu deponiju, stimulisati investiranje i povećati ekonomske mogućnosti koje nastaju iz otpada.“Punih mesec dana je bilo na raspolaganju svim lokalnim samoupravama i sektorima koji se bave zaštitom životne sredine da se po ovom pitanju izjasne i daju svoje komentare i predloge. Dobili smo vaša mišljenja koja su uglavnom pozitivna. Mi smo pokrenuli i izradili nacrt o regionalnom planu upravljanja otpadom i dobili smo pozitivno mišljenje od Ministarstva zaštite životne sredine na osnovu čega smo obavestili lokalne samouprave da u svojim sredinama izvrše javni uvid, prezentuju ovaj plan i da u roku od mesec dana daju određene komentare, primedbe i sugestije”, izjavio je direktor Eko – Tamnave Zoran Petrović.

Izrada Regionalnog plana upravljanja otpadom za 11 gradova i opština Kolubarskog regiona za period 2019-2029. godine predstavlja nadogradnju Regionalnog plana upravljanja otpadom za 11 opština Kolubarskog regiona iz 2010. godine. Opšti cilj ovog regionalnog plana je da se minimizira negativan uticaj otpada na životnu sredinu i da se poboljša efikasnost korišćenja resursa iz otpada na teritoriji opština članica.

“Naše su obaveze da u naredom periodu  po dostavljanju regionalnog plana pogledamo ceo plan. Sigurni smo u to da nećemo imati značajnije komentare, tako da se nadamo da će Ministarstvo u najkraćem roku dati saglasnost. Nakon pribavljene saglasnosti, sektor za projekte, strateško planiranje i realizaciju projekata će pratiti dalju realizaciju aktivnosti pri sprovođenju ovog projekta. Već nam je pri kraju strategija uklanjanja otpadom i potrebna je nova koja će važiti za narednih šest godina. Sem strategije upravljanja otpadom, odmah početkom godine Vlada Republike Srbije će usvojiti i nacionalni plan upravljanja otpadom i prevencije stvaranja otpada, a vaš regionalni plan uz našu pomoć je već dosta elemenata uvrstio u novi plan”, naglasila je Rada Šerović iz Ministarstva zaštite životne sredine.

Specifični ciljevi Regionalnog upravljanja otpadom su unapređenje sistema sakupljanja otpada i proširenje ukupnog obima sakupljanja komunalnog otpada, uspostavljanje sistema odvojenog sakupljanja ponovnog korišćenja i reciklažnog otpada. Pored toga, izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom, zatvaranje i saniranje postojećih nesanitarnih odlagališta – smetlištva, izgradnja postrojenja za tretman komunalnog otpada u okviru Regionalnog centra na lokaciji regionalne deponije „Kalenić“, kao i razvijanje sistema za finansiranje upravljanja otpadom na lokalnom nivou, proširenje i jačanje administrativnih kapaciteta na nivou regiona u oblasti upravljanja otpadom i razvijanje svesti stanovništva o značaju upravljanja otpadom.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici 11 lokalnih samouprava, predstavnici CIP- a, koji su održali javnu prezentaciju, Rada Šerović, Miroslav Tošović i Sabina Ivanović iz Ministarstva zaštite životne sredine, kao i načelnik Kolubarskog okruga Goran Milivojević.

Javna rasprava o regionalnom planu upravljanja otpadom

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!