Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije

U okviru realizacije Programa za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada na teritoriji grada Valjeva za 2022. godinu, raspisan je Javni konkurs radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada.
Za sufinansiranje mera energetske efikasnosti opredeljeno je 40 miliona dinara, od čega je 20 miliona dinara opredelio Grad Valjevo, a 20 miliona dinara Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti. Ovim pravilnikom predviđene su sledeće mere energetske efikasnosti:

  1. zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim protorijama, za porodične kuće i stanove;
  2. postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće i stambene zajednice, osim krovnog pokrivača i tavanica za porodične kuće i stambene zajednice;
  3. postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača porodične kuće;
  4. nabavka i instalacija kotlova na biomasu ( drvni pelet, briket, sečka ), grejača prostora i zamena postojećeg grejača prostora ( kotao ili peć ) efikasnijim, za porodične kuće i stanove;
  5. zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela – radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće, stanove ili stambene zgrade;
  6. nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema ( grejač prostora ili kombinovani grejač ) za porodične kuće;
  7. nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode, za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Rok za podnošenje prijava ističe 8. jula 2022. godine.
Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog konkursa građani se mogu obratiti na kontakt telefon: 014/294 – 790 ili na elektronsku adresu: energetska.sanacija@valjevo.org.rs .
Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Valjeva.

Konkurna dokumentacija za Javni konkurs se može preuzeti na internet stranici grada Valjeva www.valjevo.rs ili lično u prostorijama Gradske uprave grada Valjeva.

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!