Култура

„Kako zamišljam nebo“narodni muzej valjevo u petak u 19 casova

Одговори на ово питање су бројни, разнолики и никада коначни.
Поводом ове изложбе, шест уметника ће нам понудити своје. Ана Пушица и Ђорђе Станојевић као полазну тачку за своје исказе бирају материјалистички, безмало научни поглед на свет.
Заинтересовани су за физичке процесе и супстанце, као и њихова својства; потезе сликарских четки радо замењују траговима кретања и притиска воде и ваздуха.
Небо за њих није удаљено и не налази се на недостижним висинама. Напротив, оно је свуда око нас, можемо га посматрати, осетити на сопственој кожи, додирнути. За Жељка Виторовића, Милана Хрњазовића, Тамару Пантић и Драгана Марића небо је метафора никада оствареног раја на Земљи – идеалног друштва у оквиру којег су међуљудски односи хармонични, а правда доступна свима.
Њихови радови истичу и да измаштане утопије никада не напуштају свет илузија, те постоје искључиво као недостижни идеал.
Контрасти у погледу замишљања и виђења неба резултат су присуства различитих личних сензибилитета, који ће нам открити и контрастне ликовне праксе.
У том смислу, изложени рaдови репрезентују широки спектар стилова, од лирске апстракције до фигурације реализма, експресионизма и надреализма.
Постављено питање успева да на креативан начин обједини разнородне одговоре у хармоничну, а истовремено динамичну и узбудљиву целину.
Uspon
Back to top button