Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Kultura

„Kako zamišljam nebo“narodni muzej valjevo u petak u 19 casova

Odgovori na ovo pitanje su brojni, raznoliki i nikada konačni.
Povodom ove izložbe, šest umetnika će nam ponuditi svoje. Ana Pušica i Đorđe Stanojević kao polaznu tačku za svoje iskaze biraju materijalistički, bezmalo naučni pogled na svet.
Zainteresovani su za fizičke procese i supstance, kao i njihova svojstva; poteze slikarskih četki rado zamenjuju tragovima kretanja i pritiska vode i vazduha.
Nebo za njih nije udaljeno i ne nalazi se na nedostižnim visinama. Naprotiv, ono je svuda oko nas, možemo ga posmatrati, osetiti na sopstvenoj koži, dodirnuti. Za Željka Vitorovića, Milana Hrnjazovića, Tamaru Pantić i Dragana Marića nebo je metafora nikada ostvarenog raja na Zemlji – idealnog društva u okviru kojeg su međuljudski odnosi harmonični, a pravda dostupna svima.
Njihovi radovi ističu i da izmaštane utopije nikada ne napuštaju svet iluzija, te postoje isključivo kao nedostižni ideal.
Kontrasti u pogledu zamišljanja i viđenja neba rezultat su prisustva različitih ličnih senzibiliteta, koji će nam otkriti i kontrastne likovne prakse.
U tom smislu, izloženi radovi reprezentuju široki spektar stilova, od lirske apstrakcije do figuracije realizma, ekspresionizma i nadrealizma.
Postavljeno pitanje uspeva da na kreativan način objedini raznorodne odgovore u harmoničnu, a istovremeno dinamičnu i uzbudljivu celinu.
Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!