Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiPolitika

Koga u Gradsko veće: I da stvaraju, a ne samo da raspoređuju

Ovo je prilično specifičan momenat u valjevskoj politici. Pobednici na izborima (SNS) nisu ni pre ni posle izbora, sada već prethodnu vlast nazivali lopovima, nisu pretili krivičnim prijavama, niti su govorili da su ovi upropastili grad. To je svakako dobro za normalizovanje javnog života u gradu.
Mi smo već ranije konstatovali da je Valjevo u protekle četiri godine čak ulepšano, da su budžet i njegovi korisnici dobro funkcionisali, da je sve bilo u dobroj meri civilizovano.
Međutim, Valjevu je neophodan snažniji zamah, jača energija, novi poslovi,  nova politika, novi ljudi, svakako.
Gradonačelnik i njegovi najbliži saradnici daju osnovni ton politici, poslovima i atmosferi u gradu. Mi verujemio da budući gradonačelnik, dr Gvozdenović, nosi u sebi taj potencijal novog, drugačijeg i kvalitetnijeg.
No, gradonačelnik mora imati uz sebe i one koji su zainteresovani za uspeh gradskih poslova u meri, kao što je i on sam. Mora imati kompetentne, sposobne i ljude sa energijom na svim bitnim tačkama gradske vlasti. Recimo u Gradskom veću kao izvršnom organu  vlasti, koje je na određen način i savetodavno telo gradonačelnika, koji njim i predsedava i rukovodi.
To telo ne treba da bude nagrada za potrošene partijske kadrove s kojima se trenutno ne zna šta bi se, niti za penzionere koji bi da još malo budu na javnoj pozornici, niti da male stranke iz moguće koalicije to mesto dobiju kao nagradu. A prethodno Gradsko veće imalo je baš takvih lica u svom sastavu.
Pošto Gradsko veće  ima devet članova, od kojih su dvojica gradonačelnik i njegov zamenik, valjda se za ostalih sedam mesta mogu naći “živi” ljudi sa određenim kompetencijama, znanjima, iskustvom i energijom.
U tom smislu ohrabruje pominjanje imena ing. Nikole Popovića, ekonomiste i preduzetnika Bore Radojčića, uglednog dr Zorana Jokića, koji ima i privatnu praksu, kao mogućih članova  budućeg Gradskog veća. Novi tradonačelnik ne bi trebalo da se u Gradskom veću liši i nestranačkih ličnosti, ako proceni da mu mogu biti od pomoći. Pri tome bi bilo dobro da članovi Gradskog veća dobiju i konkretna zaduženja, oblasti za koje bi bili odgovorni. I da oni o stanju u oblasti koju prate  referišu odbornicima na sednicama Gradske skupštine, a ne da to prepuštaju referentima, koji za odbirnike ne moraju biti autoritet. Tako bi jačao značaj Gradskog veća i njegovih članova pojedinačno, a ne da bude samo transmisija između gradske uprave (stručnih službi) i Skupštine grada.
Mi ukazujemo da bi bilo dobro da u Gradskom veću budu ljudi preduzetničkog, a ne budžetskog razmišljanja. Tu treba da budu ličnosti koje znaju kako je zaraditi novac, voditi poslove, obezbediti plate za koju desetinu radnika. Ti ljudi treba da budu sposobni da proprate gradonačelnika u njegovim nastojanjima da dovede investitore, da oživi privredu Valjeva, razbudi uspavane i pokrene razlenjene. I da omogući nova radna mesta, pre svega. Kao penzioner, ili ako ste to mesto dobili kao neku nagradu ili uhljebljenje, ako razmišljate samo o raspodeljivanju, a ne zarađivanju to nećete biti u stanju.
Uspon
Back to top button
Click to listen highlighted text!