Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Komunalna policija postaje milicija

Takvo ime predviđa Nacrt zakona o komunalnoj miliciji, o kojem je u toku javna rasprava koja traje do 6. marta.

Znate li da može da nam se promeni ime, pa da postanemo komunalna milicija, rekoše nam ovih dana u prolazu komunalni policajci u Užicu. Iznenađeni, pa i začuđeni što, kako objasniše, staromodan i prevaziđen naziv milicija i milicionar, koji kod građana izaziva sećanja na prošla vremena, oživljava u njihovoj profesiji.

Uistinu, takvo ime predviđa Nacrt zakona o komunalnoj miliciji. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je javnu raspravu o nacrtu ovog zakona, koja je počela 15. februara i traje do 6. marta. U raspravi će predstavnici nadležnih državnih organa, jedinica lokalne samouprave, nevladinog sektora, stručne javnosti i drugi moći da se upoznaju s tekstom nacrta i daju predloge i sugestije. A za 28. februar u beogradskom Sava centru planirano je, u okviru sprovođenja javne rasprave, održavanje okruglog stola u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, na kome će zakon biti predstavljen.

U nacrtu se može čitati o svrsi, poslovima, unutrašnjem uređenju, ovlašćenjima, kontrolama, osposobljavanju, uniformama, vozilima, zaštiti komunalne milicije i milicionara. Ukupno 58 članova zakona, u kojima se precizno određuje ono što je posao ljudi u toj profesiji. Slično kao i do sada – recimo, navodi se da komunalni milicionar ima sledeća ovlašćenja: upozorenje, usmeno naređenje, provera identiteta, dovođenje, zaustavljanje i pregledanje lica, predmeta i vozila, privremeno oduzimanje predmeta, pozivanje, video-nadzor, traženje obaveštenja, pa i upotrebu sredstava prinude: „Sredstva prinude u smislu ovog zakona su fizička snaga, sredstva za vezivanje, ručni sprej sa nadražujućim dejstvom i službena palica.”

Tako kod nas komunalna policija prerasta u komunalnu miliciju, bez obzira na stav užičkih komunalnih policajaca koji tu promenu smatraju neprimerenom. „Ako ime milicionar nije bilo odgovarajuće i afirmativno za policije u sastavu MUP-a, već je promenjeno u ime policajac, ne može biti afirmativno ni za komunalnu policiju. Valjda je ostalo u vremenima društvenog samoupravljanja krajem prošlog veka”, smatraju oni, dodajući da je trebalo naći „neko novo nekompromitujuće ime”. Rečju, imali bi oni šta da kažu o tome ukoliko se uključe u javnu raspravu o nacrtu zakona.

Politika / Branko Pejović

https://infosvetionik.rs/2019/02/28/komunalna-policija-postaje-milicija/

Uspon
Back to top button
Click to listen highlighted text!