Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

KONKURS ZA PRIJEM I UPIS DECE U CELODNEVNI BORAVAK

Na osnovu člana  3. Pravilnika o prijemu i upisu dece  i člana 36.  Statuta ,  direktor Predškolske ustanove «Milica Nožica» u Valjevu, raspisuje

Predškolska ustanova  oglašava  prijem zahteva  za upis dece uzrasta 1-6,5 godina, u program celodnevnog boravka. Ustanova  oglašava sledeća slobodna mesta:

«Zvončić», ul. Vlade Danilovića br. 9«Hajdi» ul. Hajduk Veljkova br. 19
Deca rođena u periodu:slobodna mestaDeca rođena u perioduslobodna mesta
01.03.2018.-28.02.2019.1001.03.2018.-28.02.2019.30
01.03.2017.-29.02.2018.801.03.2017.-29.02.2018.Nema slobodnih mesta
01.03.2016.-28.02.2017.Nema slobodnih mesta01.03.2016.-28.02.2017.Nema slobodnih mesta
01.03.2015.-29.02.2016.401.03.2015.-29.02.2016.Nema slobodnih mesta
01.03.2014.-28.02.2015.Nema slobodnih mesta01.03.2014.-28.02.2015.Nema slobodnih mesta
01.03.2013.-29.02.2014.Nema slobodnih mesta01.03.2013.-29.02.2014.Nema slobodnih mesta
 «Bambi» Oslobodilaca Valjeva bb  «Kolibri» Stevana Borote bb 
Deca rođena u periodu:slobodna mestaDeca rođena u periodu:slobodna mesta
01.03.2018.-28.02.2019.1001.03.2018.-28.02.2019.20
01.03.2017.-29.02.2018.Nema  slobodnih mesta01.03.2017.-29.02.2018.4
01.03.2016.-28.02.2017.Nema slobodnih mesta01.03.2016.-28.02.2017.4
01.03.2015.-29.02.2016.501.03.2015.-29.02.2016.8
01.03.2014.-28.02.2015.Nema slobodnih mesta01.03.2014.-28.02.2015.3
01.03.2013.-29.02.2014.Nema  slobodnih mesta01.03.2013.-29.02.2014.Nema  slobodnih mesta
 «Naša radost» Milivoja Bjelice bb «Pčelica» Peti puk bb
Deca rođena u periodu:slobodna mestaDeca rođena u perioduslobodna mesta
01.03.2018.-28.02.2019.1001.03.2018.-28.02.2019.10
01.03.2017.-29.02.2018.Nema  slobodnih mesta01.03.2017.-29.02.2018.Nema slobodnih mesta
01.03.2016.-28.02.2017.Nema slobodnih mesta01.03.2016.-28.02.2017.10
01.03.2015.-29.02.2016.401.03.2015.-29.02.2016.9
01.03.2014.-28.02.2015.Nema slobodnih mesta01.03.2014.-28.02.2015.Nema slobodnih mesta
01.03.2013.-29.02.2014.Nema  slobodnih mesta01.03.2013.-29.02.2014.Nema slobodnih mesta
 « Bubamara» ul. Podgorska bb «Vidra» Suvoborska bb
Deca rođena u periodu:slobodna mestaDeca rođena u periodu:slobodna mesta
01.03.2018.-28.02.2019.1001.03.2018.-28.02.2019.30
01.03.2017.-29.02.2018.Nema  slobodnih mesta01.03.2017.-29.02.2018.5
01.03.2016.-28.02.2017.Nema  slobodnih mesta01.03.2016.-28.02.2017.5
01.03.2015.-29.02.2016.Nema slobodnih mesta01.03.2015.-29.02.2016.10
01.03.2014.-28.02.2015.Nema  slobodnih mesta01.03.2014.-28.02.2015.Nema slobodnih mesta
01.03.2013.-29.02.2014.Nema  slobodnih mesta01.03.2013.-29.02.2014.Nema slobodnih mesta
« Dr Mihailo Stupar» ul. Sinđelićeva 50
Deca rođena u periodu:slobodna mesta
01.03.2018.-28.02.2019.20
01.03.2017.-29.02.2018.15 
 
.
Udruženje „Anđeli čuvari“ ul. Karađorđeva Deca rođena u periodu:           slobodna mesta

01.03.2013.-28.02.2014.                                     10

 

 

« Brankovina»

 

 

 

 

 

«Kamenica»

godište:                 slobodna mesta(mešovita grupa)godište:slobodna mesta (mešovita grupa)
2019-2013              Nema slobodnih mesta2019-2013           3

 

Ukoliko se u toku radne godine otvore nova, slobodna mesta, na osnovu ovog konkursa izvršiće se prijem, prema raspoloživim kapacitetima.

 

PODNOŠENJE ZAHTEVA

 

Upis deteta u Ustanovu vrši se na osnovu zahteva roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika deteta. Zahtev za upis deteta podnosi se na obrascu-prijavi, koja se pribavlja u administrativnoj službi Ustanove.

Uz prijavu  se prilaže izvod iz Matične knjige rođenih za dete.

Prijava se podnosi administrativnoj službi Ustanove  ul. Vlade Danilovića br. 9 (vrtić «Zvončić»),  svakog radnog dana u razdoblju od 25. marta zaključno sa  24. aprilom 2019. u vremenu od 9 do 13 sati.

Uz ispravno popunjen zahtev – prijavu, roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik deteta dužan je da dostavi potrebne dokaze naznačene u obrascu zahteva i ovom konkursu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Zahtev podnose svi zainteresovani za upis deteta, bez obzira da li su u prethodnom periodu već podnosili zahtev, odnosno prijave podnete na osnovu prethodnih konkursa neće biti razmatrane.

KRITERIJUMI ZA PRIJEM DECE

 

U Ustanovu se vrši upis sve dece za koju su podneti zahtevi, bez ograničenja.

Izuzetno, ukoliko je broj podnetih zahteva veći od broja slobodnih mesta Ustanova vrši upis na osnovu člana 7. i 7a Pravilnika o uslovima  i postupku upisa dece u ustanovu, prema sledećim kriterijumima  za utvrđivanje prioriteta za upis:

 

 1. deca iz društveno osetljivih grupa
  • deca žrtve nasilja u porodici,
  • deca bez roditeljskog staranja,
  • deca iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite,
  • deca samohranih roditelja,
  • deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju,
  • deca iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju,
  • deca teško obolelih roditelja,
  • deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili imaju status raseljenog ili prognanog lica
  • deca predložena od strane centra za socijalni rad,
  • deca iz sredina u kojima je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj.

 

 1. deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata
 2. deca koja imaju status trećeg i savakog narednog deteta u primarnoj prodici
 3. deca čija su braća ili sestre upisane u Ustanovu
 4. ostala deca

 

Kada i posle primene kriterijuma o prioritetnom prijemu dece više dece  ispunjava iste uslove  za prijem,  a njihov broj je veći od broja slobodnih mesta, primenjuju se dopunski  kriterijumi.

U ustanovu se primaju deca sledećim redosledom:

– dete koje na prethodnom konkursu nije primljeno

– dete koje nije  ranije ispisano iz  ustanove, iz bilo kog razloga

– dete iz porodice  sa više dece

– prema datumu rođenja deteta, redom od starijih prema mlađima.

 

 

 DOKUMENTACIJA

 

Podnosilac zahteva dužan je da uz popunjen obrazac  prijave,  za dokazivanje prioriteta za upis, dostavi  sledeće dokaze:

 

 1. deca žrtve nasilja u porodici – odgovarajuća dokumenta  centra za socijalni rad ili presudu nadležnog suda
 2. deca bez roditeljskog staranja  – odgovarajuća dokumenta centra za socijalni rad: rešenje o starateljstvu odnosno smeštaju u hraniteljsku porodicu, rešenje o smeštaj dece u ustanovu socijalne zaštite 
 3. deca iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite –rešenje centra za socijalni rad
 4. deca samohranih roditelja – odluku o starateljstvu nad detetom ili originalni izvod iz matične knjige umrlih za jednog roditelja ili presudu o razvodu braka kojom se vrši poveravanje deteta na brigu i staranje jednom roditelju ili dokaz o izdržavanju kazne za jednog roditelja ili fotokopiju lične karte odnosno prijavu boravka za  roditelja koji ne živi u opštini prebivališta deteta
 5. deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju – medicinsku dokumantacija za dete
 6. deca iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju – medicinsku dokumantacija za obolelo dete, izvod iz matične knjige rođenih za obolelo dete
 7. deca teško obolelih roditelja – medicinsku dokumentacija za obolelog roditelja
 8. deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili imaju status raseljenog ili prognanog lica – rešenje nadležnog organa kojim je utvrđena  invalidnost ili dokaz o statusu izbeglog ili raseljenog lica

 

 1. deca predložena od strane centra za socijalni rad – pisani predlog centra za socijalni rad

 

 1. deca iz sredina u kojima je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj -pisani dokaz nadležnog organa koju ukazuje na određene okolnosti

 

 1. deca zaposlenih roditelja – fotokopiju M (ili M2) obrasca, overenu potpisom i

pečatom poslodavca, sa naznakom datuma overe.

      – za zaposlene u Vojsci Srbije odnosno  MUP – potvrda o zaposlenju – 

      – za umetnike-  rešenje iz Poreske uprave o utvrđenoj osnovici  ili potvrda iz

Udruženja umetnika

      – za poljoprivrednike – uverenje Poreske uprave  o ostvarenim prihodima ili potvrda o

aktivnom domaćinstvu

      – za preduzetnike- izvod iz APR

     – za  roditelja zaposlenog u inostranstvu-  potvrda o zaposlenju koju je overio sudski

tumač

 

 1. deca redovnih studenata – originalnu potvrdu fakulteta o statusu redovnog studenta.

 

 1. deca koja imaju status trećeg i savakog narednog deteta u primarnoj prodici – originalne izvode iz matične knjige rođenih za svu decu

 

 1. decu čija su braća ili sestre upisane u Ustanovu- kopija ugovora za smeštaj deteta u Ustanovu ili kopija poslednje priznanice o plaćanju usluga Ustanove.

 

Fotokopije podnetih dokumenata i dokaza ne moraju biti overene.

 

      ODLUKA O PRIJEMU

 

Komisija za prijem dece doneće odluku o primljenoj deci i objaviti je na oglasnoj tabli u sedištu Ustanove, ul. Vlade Danilovića br. 9, do 24. maja 2019. godine.

 

Podsnosilac zahteva, nezadovoljan odlukom Komisije, ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke o prijemu na oglasnoj tabli Ustanove.

 

Istovremeno se na oglasnoj tabli objavljuje i rok za zaključivanje ugovora sa novim korisnicima.

Podnosilac zahteva čije je dete primljeno, a koji ne pristupi zaključenju ugovora u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa deteta i njegov zahtev se smatra rešenim za  tekuću radnu godinu.

 

Bliže informacije mogu se dobiti u sedištu Ustanove, ul. Vlade Danilovića br. 9 ili na telefon 014/221-173, osoba  za kontakt i informacije Slobodanka Milošević.

 

Na osnovu člana  17. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS” br.88/17, 27/18- drugi zakoni i 10/19) Predškolska ustanova “Milica Nožica” u Valjevu, upućuje

POZIV  ZA UPIS DECE

U PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

ZA SVU DECU ROĐENU U PERIODU OD   1.03.2013ZAKLJUČNO SA 29.02.2014.

 

 Pripremni predškolski program  ostvaruje se kao program pripreme za polazak u osnovnu školu u okviru predškolskog  vaspitanja i obrazovanja i predstavlja obavezni deo sistema  obrazovanja.

POZIVAJU SE RODITELJI dece rođene  u periodu od 1.03.2013. do 1.03.2014. godine sa prebivalištem ili boravištem  na teritoriji  grada Valjeva da upišu svoje dete u Predškolsku ustanovu “Milica Nožica” , radi pohađanja pripremnog programa pred polazak u školu.
Pripremni program će se odvijati u:
–          vrtićima:  “Bambi,” “Hajdi”, “Kolibri”, “Pčelica”,  “Bubamara” i „Vidra“, “Kamenica” i “Brankovina”;
–          OŠ “Nada Purić” i OŠ “Sestre Ilić”;
–          pri školama u selima na teritoriji grada Valjeva.
POZIVAJU SE roditelji dece rođene u označenom razdoblju, sa prebivalištem u seoskim područjima na teritoriji grada Valjeva da se obavezno jave u Ustanovu i informišu o organizaciji i odvijanju pripremnog programa, bez obzira da li je  u prethodnom periodu ovaj program organizovan na teritoriji njihovog sela.
UPIS će se odvijati u prostorijama sedišta Ustanove, ul. Vlade Danilovića br. 9, (vrtić “Zvončić”), svakog radnog dana u periodu od 25. marta do 24. aprila 2019. godine od 9- 13 sati.

Za upis deteta, roditelj treba da priloži izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o zdravstvenom pregledu deteta na obrascu koji će dobiti u Ustanovi.

 Za decu koja su već upisana u Ustanovu i pohađaju celodnevni boravak, potrebno je doneti izvod iz matične knjige rođenih.

Pohađanje programa je besplatno.

Pripremne grupe biće formirane do 31. avgusta 2019. a početak rada je od septembra 2019. godine po utvrđenom rasporedu.

Bliže informacije mogu se dobiti u sedištu Ustanove, ul. Vlade Danilovića br. 9 ili na telefon 014/221-173, osoba  za kontakt i informacije Slobodanka Milošević.

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!