Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS U KRUŠIK!

Na osnovu Odluke v.d. generalnog direktora br. 20/01-818 od 28.09.2021.  godine

Holding korporacija “Krušik“ a.d. Valjevo raspisuje

 

 KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vreme i to:

„Tehnolog I“-20 izvršilaca

 

– 5 diplomirana/master inženjera (oblast proizvodno mašinstvo)

– 5 diplomirana/master inženjera (oblast sistemi naoružanja/raketna tehnika)

– 2 diplomirana/master inženjera (oblast automatsko upravljanje)

– 2 diplomirana/master inženjera (oblast elektronika)

– 1 diplomirani/master inženjer (oblast mehatronika)
– 1 diplomirani/master inženjer (oblast softversko inženjerstvo)

– 1 diplomirani/master inženjer (oblast tehnička fizika)
– 1 diplomirani/master inženjer (oblast metalurgija)

– 1 diplomirani/master inženjer (oblast termotehnika)
– 1 diplomirani/master inženjer (oblast sistemi upravljanja).

Posebni uslovi:

Stečeno visoko obrazovanje tehničke struke:

-na osnovnim akademskim studijama u obimu najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;

-na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Radni odnos se zasniva na određeno vreme od 6 meseci.

Opšti uslovi

-da su kandidati državljani Republike Srbije

-da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak

Kandidat je dužan da dostavi:

– prijavu na konkurs (prijava treba da sadrži: osnovne lične podatke, adresu, kontakt

telefon i kraću biografiju)

– dokaz o stečenom obrazovanju

– izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci)

– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci)

– uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od

šest meseci).

– uverenje nadležnog MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan (ne starije od šest

meseci).

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Prijave na konkurs sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostavljati na adresu:

                              Holding korporacija „Krušik“ a.d. Valjevo                           

                                   Vladike Nikolaja br. 59, 14000 Valjevo

                                     sa naznakom  „za Kadrovsku službu“ 

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Ana Savić, broj telefona 014/221-121 lokal 2430.

Komisija za sprovođenje procedure za izbor kandidata po javnom konkursu će pristigle prijave razmotriti i predložiti v.d. generalnog direktora listu prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Neblagovremene, nepotpune, nerazumljive prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, Komisija će odbaciti zaključkom protiv koga nije dozvoljena žalba.

Komisija će u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata, obavestiti učesnike o rezultatima konkursa.

Prikaži više

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!