Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Ministar zdravlja donosi NAREDBU izmenama i dopunama Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

Na osnovu člana 14. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 i 22/21), na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Ministar zdravlja donosi NAREDBU izmenama i dopunama Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19

1. U Naredbi o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 22/21 i 23/21) tačka 1. menja se i glasi: “1. Izuzetno od odredaba člana 8. stav 3, člana 9. stav 2, člana 11. stav 2. i člana 13. stav 1. tač. 5. i 6. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, u periodu od 22. marta 2021. godine od 06.00 časova dok nalaže epidemiloška situacije, neće raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti: 1) pružanja usluga u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi, i sl.); 2) pružanja usluga u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri i sl.). Ograničenja iz stava 1. ove tačke ne odnosi se na radno vreme: 1) apoteka (uključujući poljoprivredne apoteke), trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnica hrane za životinje (pet šopovi, i dr.), koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, 2) restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 časa; 3) pravnih lica i preduzetnika koje vrše pripremu i dostavljanje hrane, kao i prodaju hrane “preko šaltera“. 2. Tačka 1a menja se i glasi: U periodu od 22. marta 2021. godine od 06.00 časova dok nalaže epidemiloška situacije, svakog dana u radnom vremenu od 06.00 do 20.00 časova mogu raditi u objekatima u kojima se obavljaju delatnosti: 1) u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta); 2) pružanja zanatskih i drugih usluga, 3) oblasti sporta (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.), 4) priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.).
3. Posle tačke 1a dodaju se tri nove tačke 1b, 1v i 1g, koje glase: “1b U periodu od 22. marta 2021. godine od 06.00 časova dok nalaže epidemiloška situacije, svakog dana u radnom vremenu od 06.00 do 20.00 časova mogu raditi u objekatima u kojima se obavljaju delatnosti: 1. trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnica hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.), zatvorenih i otvorenih pijaca, kao i radnji i prodajnih mesta u okviru otvorene ili zatvorene pijace (mesare, pečenjare, specijalizovane prodavnice hrane i sl) uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine; 2. u oblasti kulture (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije). 1v Ograničenja iz tač, 1. – 1b ove naredbe ne odnosi se na radno vreme: 1) apoteka (uključujući poljoprivredne apoteke), izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane; 2) ordinacija i laboratorija u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija i sl. 1g U radnom vremenu iz tač. 1. – 1b ove naredbe u svim objektima kojima je dozvoljen rad pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice, osim za teretane/fitnes centre/spa gde na svakih 16 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice. 3. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Broj 500-01-00130/1/2021-24 U Beogradu, 21. marta 2021. godine Ministar, dr Zlatibor Lončar, s.r.

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!