Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Region

Monitoring vazduha i vode u Opštini Osečina

Obaveštavamo građane opštine Osečina da su ove godine planirana dva monitoringa i
to: monitoring kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj i monitoring kvaliteta površinskih voda.
Merenje kvaliteta vazduha sprovodi Zavod za javno zdravlje Valjevo. Započet je
01.10.2021. godine u Peckoj i trajaće dva meseca, a zatim će naredna dva meseca biti
sprovođen u Osečini. Merno mesto u Peckoj nalazi se u OŠ „Vojvoda Mišićˮ.
Svakih sedam dana Zavod će sačiniti izveštaj koji će biti objavljen na internet
stranici opšine Osečina.
Monitoring kvaliteta površinskih voda trebao je da se sprovede prošle godine, ali je
zbok korone odložen za ovu godinu. Institut za zaštitu na radu iz Novog Sada, izvršiće
po dva merenja kvaliteta površinskih voda u rekama II reda i to: Ostružanjka, Lovačka,
Konjušica, Pecka, Carinka i Dragodolka.
Uzorkovanja vode iz gore navedenih reka biće obavljeno, kada dozvole vremenski uslovi tj. kada bude dovoljno vode u rekama.

Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!