ВестиКултура

НОВИ „ТЕНСО“

После две године паузе из штампе је изашао двоброј (2-3) часописа за поезију и поетско „Тенсо“,  чији је оснивач и главни уредник Дејан Богојевић. У редакцији су још Иван Добник (Словенија), мр Душан Стојковић (Србија), Humberto Ortega Villasenor (Мексико), Žaneta Nelewajk (Пољска).

У овом двоброју поезијом су заступљени: Тристан Цара (Румунија), Иво Светина (Словенија), Тијери Мес (Француска), Роаљд Мандељштам (Русија), Антоли Кудриавитски (Ирска), Џим Кејшен (САД), Мартин Лукас (Енглеска), Макс Верхарт (Холандија), Милена Дрпа (Република Српска) и аутори из Србије: Душан Стојковић, Слободанка Луковић, Владимир Б. Перић, Ана Магда, Катарина Фиаменго, Јованка Божић, Предраг Пешић, Ненад Глишић, Радмила Богојевић, Љубинка Стевановић, Марија Кузмановић, Данијела Богојевић.

Часопис за поезију и поетско „Тенсо“ управо отвара прегршт поезије Тристана Царе, оснивача дадаизма – а ове године је стогодишњица овог значајног светског уметничког покрета.

Uspon
Back to top button