Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacijeKultura

Obaveštenje o uslovima za dodeljivanje Nagrade grada Valjeva za 2019. godinu

Nagrada grada Valjeva dodeljuje se svake godine povodom proslave praznika grada Valjeva, 20. marta. Može biti dodeljena pojedincu, grupi za zajedničko delo ili pravnom licu, a može se dodeliti istom subjektu više puta.

Nagrada grada se dodeljuje o oblasti privrede, poljoprivrede, obrazovanja i vaspitanja, oblast stvaralaštva i postignuća učenika i studenata, oblast nauke, inovacija i pronalazaštva, urbanizam i arhitektura, zaštita životne sredine, medicina i briga o zdravlju, socijalna zaštita i humanitarni rad, oblast humanosti, umetnost i kultura, čuvanje i negovanje tradicije valjevskog kraja, informisanje i društveno angažovanje i oblast sporta. U jednoj godini dodeljuje se najviše 14 nagrada i to po jedna nagrada za svaku oblast.Pored navedenih nagrada, može se dodeliti i specijalna nagrada za životno delo, humanitarni rad i briga o ljudima i za afirmaciju grada. U jednoj godini dodeljuju se najviše dve specijalne nagrade.

Nagrada se može dodeliti i posthumno pojedincima za delo ili postignuće koje je postalo dostupno javnosti u periodu od 1. januara do 31. decembra godine koja prethodi godini u kojoj se nagrada dodeljuje i koji su preminuli u toj godini.

Pravo predlaganja kandidata imaju pravna i fizička lica. Predlog se dostavlja u pisanoj formi sa obrazloženjem i sadrži  podatke o kandidatu i delu ili rezultatu, kao i naznaku oblasti  za koju se kandidat predlaže. Predlozi za dodelu nagrade grada Valjeva dostavljaju se Komisiji  za dodelu nagrade preko pisarnice Gradske uprave.

Rok za podnošenje predloga je  14. 02. 2020. godine.

Obaveštenje o uslovima za dodeljivanje Nagrade grada Valjeva za 2019. godinu nalazi se na sledećem linku:

https://valjevo.rs/Dokumenta/GradValjevo/Oglasi_Obavestenja/2020/obavestenje_08.01.2020.pdf

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!