Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Odličan odziv na preventivnu akciju u Brankovini

Odličan je bio odziv meštana Brankovine i okolnih sela na prvu akciju u okviru projekta „Preventiva–suština primarne zdravstvene zaštite“, koju je organizovao Dom zdravlja Valjevo, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja.  U subotu je u ambulanti Brankovina, za četiri sata, pregledano i popunilo upitnike za faktore rizika od ciljanih bolesti preko 50 ljudi. Od toga je petina bila bez zdravstvenog osiguranja.

Za sve njih obavljen je opšti pregled, merenje krvnog pritiska, telesne težine i visine, izračunavanje bodimas indeksa, merenje nivoa šećera, holesterola i triglicerida, a osim toga svi su popunili upitnike za otkrivanje faktora rizika. Akciju su sproveli specijalisti opšte i socijalne medicine i patronažne sestre i tehničari.

Na osnovu popunjavanja upitnika sastavljenih po preporukama zvaničnih zdravstvenih institucija, pregleda i laboratorijskih rezultata, utvrđeno je da  oko 34 % ispitanika ima simptome različitih stepena depresije, oko 19 % visok rizik od nastanka šećerne bolesti i oko 26 % visok rizik za nastanak bolesti srca i  krvnih sudova u sledećih deset godina. Već registrovani dijabetičari, osobe sa  srčanim infarktom i sa depresijom nisu anketirane, ali su obuhvaćene pregledom i laboratorijskim ispitivanjem. Tom prilikom registrovana su i dva novootkrivena  dijabetesa.

Postupajući po zvaničnim zdravstvenim  preporukama pacijenti koji se nalaze u visokorizičnim grupama upućeni su na dalja ispitivanja i lečenje.

*Podrška za ostvarenje ovog Projekta obezbeđena je kroz grantove za projekte u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ i „ Dodatnog finansiranja za Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije“ preko Vlade Republike Srbije, iz sredstava zajma Svetske banke.

Mišljenja koja su ovde izneta odražavaju stavove autora i ne predstavljaju obavezno i stavove „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ i „Dodatnog finansiranja za Drugi projekat razvoja zdrastva Srbije“, Vlade Republike Srbije ili Svetske banke.

Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!