Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Održana 40. sednica Gradskog veća

Prva tačka dnevnog reda na današnjoj 40. sednici Gradskog veća bila je predlog Odluke o izboru direktnih korisnika – privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije.

Javnim pozivom za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Valjeva,

vršen je izbor privrednih subjekata za sprovođenje mera energetske sanacije na teritoriji grada Valjeva i to: ugradnja i nabavka materijala za termičku izolaciju spoljnih zidova, krovova, tavanica i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru porodičnih kuća i stanova,

za koju su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara; ugradnja i nabavka materijala za termičku izolaciju spoljnih zidova, krovova, tavanica i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru stambenih zgrada i izrada tehničke dokumentacije za navedene radove, za koju su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara; zamena ( nabavka sa ugradnjom ) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na porodičnim kućama i stanovima,

sa pratećim građevinskim radovima, za koju su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara; nabavka i instalacija kotlova na biomasu ( drvni pelet, briket, sečka ) grejača prostora za porodične kuće, za koju su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara.

Takođe, utvrđen je Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Mere predviđene ovim pravilnikom sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji grada Valjeva.

Članovi Gradskog veća prihvatili su Odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske enfikasnosti na porodičnim kućama, stambenim zgradama i stanovima za 2021. godinu. Pozivna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici grada Valjeva, www.valjevo.org.rs , ili na Pisarnici Gradske uprave grada Valjeva. Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva građani se mogu obratiti na kontakt telefon 014/294-749 i elektronsku adresu: energetska.sanacija@valjevo.org.rs .

Prihvaćen je Zaključak o načinu izmirenja neizmirenih obaveze Zdravstvene ustanove Apoteka „Valjevo“, kojim se utvrđuje način izmirenja neizmirenih obaveza za zaposlene u cilju rešavanja viška zaposlenih ZU Apoteka „Valjevo“ na dan 30.9.2021. godine. Sredstva za realizaciju navedenih rashoda planirana su Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu.

Članovi Gradskog veća na današnjem zasedanju razmatrali su pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Valjeva, Zajedičkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina i Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva.

Oznake
Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!