Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Održana 44 sednica Gradskog veća tema:Zdravstvena ustanova Apoteke „Valjevo“

Na današnjoj sednici Gradskog veća Valjeva pokrenut je postupak za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje apotekarske delatnosti na primarnom nivou zdravstvene zaštite na teritoriji grada Valjeva i opština Osečina i Ljig.

Ovu odluku je obrazložio pomoćnik gradonačelnika Miloš Milutinović, koji je rekao da model javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije sa aspekta društvene brige za zdravlje,

Ustanovi daje mogućnost očuvanja zdravstvene delatnosti, koju imaju apoteke u javnoj svojini, u pogledu dostupnosti i pristupačnosti farmaceutske zdravstvene zaštite, jer se u partnerski odnos uključuju  sve organizacione jedinice  u prostornom rasporedu Zdravstvene ustanove Apoteke „Valjevo“.

Utvrđen je predlog plana detaljne regulacije za izgradnju proizvodnog kompleksa IGP „Crveno“ u delu naseljenog mesta Grabovica.

Prihvaćen je i predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa „Karitas Valjevo“ u delu naseljenog mesta Divčibare.

Naime, ova ogranizacija namerava da na površini od oko 1 hektar izgradi ugostiteljske i smeštajne kapacitete od oko 2000 kvadratnih metara.

Investicija za cilj ima pokretanje socijalnog preduzeća koje bi upošljavalo ranjive i marginalizovane grupe stanovništva, osobe sa mentalnim smetnjama, invalide, samohrane majke i osobe sa ruralnih područja.

Objekat bi se sastojao od 36 soba, dva apartmana, konferencijske sale, restoranskog dela, spa centra sa manjim bazenom i prostora za radionice i radno-okupacionu terapiju osoba sa mentalnim smetnjama.

Članovi Gradskog veća su otpočeli sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora JKP „Vidrak“ Valjevo.

Oglas će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ u roku od osam dana od dana donošenja ove odluke i u dnevnim novinama „Politika“, kao i u „Službenom glasniku grada Valjeva“ i na internet stranici grada Valjeva.

Data je saglasnost na odluku o izmenama i dopunama statuta Moderne galerije Valjevo.

Izmena i dopuna se odnosi na usklađivanje sa odredbama Zakona o kulturi i odluke o osnivanju ustanove, kojima se regulišu organi ustanove (direktor, upravni i nadzorni odbor).

Zbog istih usklađivanja, data je saglasnost i na izmene i dopune statuta Internacionalnog umetničkog studija „Radovan Trnavac Mića“.

Novoosnovano Sportsko planinarsko udruženje „Visokogorci“ je podnelo zahtev za upotrebu imena grada u nazivu kluba. Članovi Gradskog veća su odobrili i od sada će se ovaj klub zvati Planinarski sportski klub „Visokogorci Valjevo“.

Ovo sportsko planinarsko udruženje planira da svoje ekspedicije izvodi širom Evrope i sveta, pa bi upotrebom imena grada Valjeva u svom nazivu, na najbolji način predstavio grad Valjevo i sredinu iz koje potiče, navedeno je u obrazloženju saglasnosti.

Razmatranjem i usvajanjem predloga zaključka o načinu izmirenja obaveza ZU Apoteka „Valjevo“ za mesec septembar, u iznosu od 3.165.085,92 dinara za izmirenje rashoda za zaposlene, naknade za rad Upravnog odbora i obaveza prema dobavljačima, završena je današnja sednica Gradskog veća.

Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!