Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Održana 57. sednica Gradskog veća

Na današnjoj sednici Gradskog veća prihvaćen je predlog Odluke o usvajanju Lokalnog plana akcije za decu grada Valjeva za period 2022 – 2027. godine.
Lokalni plan akcije za decu grada Valjeva predstavlja strateški dokument kojim se definiše i reguliše opšta politika Grada prema deci za period 2022 – 2027. godine i zasnovan je na ključnim principima Nacionalnog plana akcije za decu koji je usvojila Vlada Republike Srbije.

Rokovodilac Odeljenja za društvene delatnosti Zora Bojičić, obrazložila je predlog odluke i naglasila da su realizovane brojne aktivnosti u saradnji sa civilnim sektorom, a sve u cilju poboljšanja položaja dece u svim prioritetnim segmentima.

„Kao najznačajnije treba izdvojiti besplatnu školu plivanja za učenike prvih i drugih razreda osnovne škole, od kojih je do sada naučilo da pliva preko 2000 dece. Od 2018. godine, grad Valjevo u okviru ovog strateškog dokumenta realizuje i organizuje besplatno letovanje za pedesetoro dece iz socijalno – ugroženih porodica sa seoskog područja. Za vreme panedemije ova aktivnost je bila prekinuta, a sada teku pripreme za nastavak ove aktivnosti. Ovaj dokument sadrži sledeće komponente: smanjenje siromašva dece, unapređenje obrazovanja i kulture dece, unapređenje zdravlja dece, unapređenje položaja dece sa posebnim potrebama, zaštita dece od zlostavljanja, zanemarivanja i zloupotrebe, položaj i prava dece bez roditeljskog staranja, smanjenje asocijalnog ponašanja i informisanost dece i roditelja. Kao najznačajniju novu aktivnost koju ovaj strateški dokument sadrži, jeste nabavka besplatnih udžbenika za sve učenike prvog razreda osnovnih škola sa teritorije grada Valjeva , u cilju unapređenja dostupnosti obrazovanja“, naglasila je Zora Bojičić.

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković je naglasio da nabavku udžbenika za đake prvake svih osnovnih škola na teritoriji grada Valjeva kao novu aktivnost posebno izdvaja, ali da se tu neće zaustaviti, već će se u budućnosti mnoge mere koje budu planirane ovim dokumentom sprovoditi.

Osnovni cilj izrade Lokalnog plana akcije za decu jeste da se definišu strateški ciljevi i mere, koje bi uključile sve segmente života dece, doprinele unapređenju njihovog položaja u društvu, kao i podizanju nivoa svesti naše zajednice o stanju dece i o njihovim potrebama.

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!