Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Održana 98. sednica Gradskog veća

Na današnjoj 98. redovnoj sednici Gradskog veća, na dnevnom redu bilo je 10 tačaka na razmatranju. Članovi Gradskog veća su na današnjem zasedanju razmatrali amandman na Predlog Odluke o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu. Gradsko veće grada Valjeva podnelo je amandman na Predlog Odluke o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu i na današnjem zasedanju je usvojen i upućen Skupštini grada Valjeva.Utvrđen je predlog Odluke o boravišnoj taksi. Razlog za njeno donošenje sadržan je u potrebi usglašavanja odredaba sa Zakonom o ugostiteljstvu i Uredbom o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža usluge smeštaja u objektu domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja kojim je regulisana boravišna taksa.Razmatran je i utvrđen predlog izmene Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva za 2019. godinu. U obrazloženju stoji da je  Program korišćenja budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva za 2019. godinu donet na sednici Skupšine grada 31. januara tekuće godine i da je istim u skladu sa Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu definisana raspodela sredstava. Razlog za donošenje izmene navedenog programa proizilazi iz činjenice da su Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu – drugi rebalans, utvrđeni novi iznosi sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne stredine grada Valjeva. Prvobitno planirani iznos od 16.400.000,00 za projekat „Upravljanje otpadnim vodama, projektovanje i izgradnju kišne i fekalne kanalizacione mreže“ je smanjen i sada iznosi 11.900.000,00, dok je projekat „Nabavka i ugradnja opreme za crpne stanice i postrojenje za preradu otpadnih voda u Goriću“ po izmeni dobilo sredstva u iznosu od 1.662.000,00 dinara. Za projekat „Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama“, sredstva će biti korišćena na opremanje JKP „Toplana Valjevo“ u cilju smanjenja emisije štetnih gasova tako da prvobitno planirani iznos od 45.000.000,00 je smanjen na 34.000.000,00 dinara.Utvrđen je predlog Odluke o određivanju matičnih područja na teritoriji grada Valjeva kao i predlog Odluke o otuđenju nepokretnosti.

Danas je utvrđen i predlog Odluke o poveravanju poslova na izgradnji objekata etno tržnice u naseljenom mestu Divčibare. Grad Valjevo je investitor izgradnje objekata etno tržnice i parternog uređenja etno tržnice u naseljenom mestu Divčibare. Turistička organizacija Valjevo je sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija zaključila ugovor o realizaciji ovog projekta, kojim su za izgradnju navedenih objekata obezbeđena bespovratna sredstva kroz subvencionisanje programa razvoja turizma.Članovi Gradskog veća na današnjem zasedanju utvrdili su predlog Odluke o izmenama Odluke o organizaciji rada doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti, kao i predlog rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji grada Valjeva.

Razmatran je i usvojen predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Valjeva.Gradsko veće je donelo rešenje o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata, ćevabdžinica i pekara za vreme nogodišnjih i božićnih praznika. Ugostiteljski objekti, ćevabdžinice i pekare radiće produženo 31. decembra 2019. godine i 1, 2, 7. i 13. januara godine i to od ponoći do ponoći narednog dana. Njihovo radno vreme tokom 3. 4. i 5. januara 2020. godine produžava se do tri sata posle ponoći, izuzev radnji u Tešnjaru.U datom obrazloženju navedeno je da je cilj promene obezbeđivanje uslova da se na tradicionalan način obeleži postojeći novogodišnji i božićni praznici.

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!