Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Održana javna rasprava o nacrtu budžeta grada Valjeva za 2020. godinu

Na javnoj raspravi o nacrtu budžeta grada Valjeva za 2020. godinu, koja je održana danas u Velikoj sali Skupštine grada, prezentovan je budžetski plan za narednu godinu. Predlog nacrta Odluke o budžetu su na raspravi predstavili rukovodilac Odeljenja za finansije Željko Tabašević i rukovodilac Odeljenja za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove Tijana Todorović. Pored brojnih građana, raspravi su prisustvovali zamenik gradonačelnika dr Zoran Živković, pomoćnik gradonačelnika Nikola Radojičić, predsednik Skupštine Grada Milorad Ilić, kao i rukovodioci Odeljenja u Gradskoj upravi.Najvažniji Gradski finansijski dokument na javnoj raspravi predstavio je rukovodilac Odeljenja za finansije Željko Tabašević. Po predstavljenom nacrtu predloga ukupna javna sredstva za narednu godinu iznose 3.496.318.862,62 dinara. Najveći udeo imaju tekući prihodi koji iznose 3.120.150.000,00 dinara i čine 91,90 procenata, zatim slede primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 139.850.000,00 dinara i preneta neutrošena sredstva koja čine 135.000.000,00 i iznose 3,98 procenata. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke iznosi 1.706.600.000,00, porez na imovinu 475.000.000,00, donacije i transferi 388.050.000,00, drugi prihodi 391.500.000,00, porez na dobra i usluge 118.500.000,00, drugi porezi 40.000.000,00 i memorandumske stavke za refundaciju rashoda 500.000,00 dinara.Prema Zakonu o budžetskom sistemu, budžet je programski i troši se prema 17 predviđenih stavki. Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje u iznosu od 6.500.000,00, komunalne delatnosti 357.500.000,00, lokalni ekonomski razvoj 97.882.339,92, razvoj turizma 65.668.000,00, poljoprivreda i ruralni razvoj 65.100.000,00, zaštita životne sredine 62.271.500,00, organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura 585.550.000,00, predškolsko vaspitanje i obrazovanje 526.070.000,00, osnovno obrazovanje i vaspitanje 197.295.000,00, srednje obrazovanje i vaspitanje 96.443.000,00, socijalna i dečja zaštita 183.906.000,00, zdravstvena zaštita 76.700.000,00, razvoj kulture i informisanja 261.133.700,00, razvoj sporta i omladine 185.601.000,00, opšte usluge lokalne samuoprave 626.812.207,70, politički sistem lokalne samouprave 71.886.115,00, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije 30.000.000,00 dinara.Rukovodilac Odeljenja za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove Tijana Todorović govorila je o predviđenim kapitalnim projektima za 2020 – 2021.  godinu  i to: Saobraćajnica kroz Privrednu zonu 2,5 km sa kružnim tokom, kanalizacijom, vodovodnom mrežom, atm. kanalizacijom i telefonskim instalacijama u iznosu od 325. 000 dinara. Uređenje IZ „Stefil“, opremanje nove parcele u Privrednoj zoni i priključenje saobraćajnice kroz Privrednu zonu na M4 planirano je za 2021. godinu.

Planirano je projektovanje i izgradnja trafostanice 35/10 kV. Studija urbanizacija naselja Kolubara, Ulica Mirka Obradovića do Obilaznice – projektovanje, ekspropijacija, izgradnja i Ulica Mirka Obradovića do Obilaznice sa Kružnim tokom, kao i Ulica od mosta N. Interniraca ka putu kroz Privrednu zonu. Program  smanjenja gubitaka u gradskoj mreži vodovoda Valjevo, postrojenje za preradu otpadne vode na Divčibarama – izrada ekonomske studije, isplativosti tehnologije prerade otpadnih voda – Divčibare, postrojenje za preradu otpadne vode na Divčibarama – projektovanje i izvođenje radova, a planirana je i izrada projektno tehničke dokumentacije navodnavanja sela Stubo Rovni.Nacrt Odluke o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu objavljen je na internet stranici grada Valjeva www.valjevo.rs, a sve predloge, komentare i sugestije građani mogu dostaviti do 20. decembra.

Nakon održane današnje rasprave, a na osnovu predloga i mišljenja građana i ostalih učesnika, sada predstoji donošenje predloga Odluke o budžetu za 2020. godinu.

ceo snimak možete pogedati na sledećem linku:

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!