Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Informacije

PAKETI PODRŠKE LOKALNIM SAMOUPRAVAMA ZA UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA

Kako bi se unapredila spremnost lokalnih samouprava za upravljanje vanrednim situacijama, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) će u narednom periodu dodeliti pakete podrške, u okviru projekta „Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou“, koji finansira Vlada Švedske. U toku trajanja ovog projekta, koji će SKGO realizovati do 2025. godine, određene lokalne samouprave dobiće direktnu pomoć u jačanju njihove otpornosti i spremnosti da se suoče sa potencijalnim pretnjama.

 

Paket podrške u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, čiji je cilj osnaživanje sistema u celosti, uključuje rad na unapređenju planske dokumentacije, zatim sistema civilne zaštite, edukaciju poverenika civilne zaštite i svih kategorija stanovništva, kako u procesima preventivnog delovanja i planiranja, tako i u poslovima reagovanja.

 

Miloš Alavanja, stručni saradnik za upravljanje krizama i vanrednim situacijama u SKGO, istakao je da je u tim situacijama od suštinskog značaja uključenost šire društvene zajednice u procese prepoznavanja i definisanja rizika, kao i vođenje računa o potrebama različitih osetljivih kategorija stanovništva. „Budući da je društvo vrlo ranjivo na prirodne nepogode, osnovni cilj upravljanja vanrednim situacijama je da postupanje u slučaju katastrofe učini organizovanim i efikasnim. Radi se, zapravo, o sistematskom procesu koji uključuje predviđanje, planiranje, koordinaciju i kontrolu“, smatra Miloš Alavanja.

 

Kroz aktivnosti ovog projekta biće kreiran Vodič za izradu planskih dokumenata (Procena rizika, Planovi zaštite i spasavanja, Plan smanjenja rizika), koji će pomoći lokalnim samoupravama da na pravi način organizuju svoje delovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Pri izradi pomenutih planskih dokumenata, cilj je podizanje svesti svih učesnika u sistemu smanjenja rizika od katastrofa o značaju transparentnog i inkluzivnog pristupa koji poštuje principe rodne ravnopravnosti i ljudskih prava.

 

U prethodnoj fazi projekta, SKGO je učestvovao u pripremi legislativnog okvira, koji je uključivao izradu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, kao i niz podzakonskih akata. Rad na unapređenju pomenutih planskih dokumenata dovešće do potpunije primene tog Zakona na nivou lokalne samouprave.

 

Aktivnosti projekta biće dalje usmerene na jačanje krizne komunikacije u okviru lokalne samouprave, kao i među svim službenicima u sistemu smanjenja rizika od katastrofa. U novoj fazi projekta, za službenike na ovim poslovima biće organizovane akreditovane obuke na temu krizne komunikacije i civilne zaštite. Funkcionisanje sistema u lokalnoj samoupravi zavisi i od saradnje i komunikacije sa susednim gradovima i opštinama, stoga će i u ovoj fazi projekta akcenat biti na međuopštinskoj saradnji.

Uspon
Back to top button
Click to listen highlighted text!