Информације

Планирана искључења на мрежи ЕД Ваљево за 14 децембар 2022

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд свакодневно изводи радове ради одржавања електродистрибутивне мреже, унапређења електроенергетског система, прикључења нових трафостаница и нових корисника.

У времену од 08:00 до 15:00 сати Купци дела Диваца (Мионичка страна потес)

– од 14:00 до 17:00 сати Купци Ул.Карађорђева (од Б.Караџића до В.Мишића)

– од 08:00 до 15:00 сати Купци села Бастав, и Братачић

– од 09:00 до 15:00 сати Купци ул. Браће Ненадовића (са попречним) -УБ

Uspon
Back to top button