Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacijeKultura

PODRŽANE ČETIRI UČENIČKE INICIJATIVE

Zahvaljujući projektu „Zajedno jači“, koji sprovodi Caritas Valjevo uz podršku kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC), u Osnovnoj školi „Prota Mateja Nenadović“ u Brankovini podržane su četiri učeničke inicijative koje imaju za cilj prevenciju upotrebe droga i promociju zdravih stilova života.
Kroz učeničku inicijativu “Ekološka bašta” podržano je proširenje školske ekološke bašte u cilju promocije zdravih navika u ishrani, razvijanju radnih navika kod učenika, kolektivnog duha i buđenju novih interesovanja. S obzirom da škola u Brankovini nema fiskulturnu salu u svom sastavu glavno mesto za realizaciju sportskih aktivnosti predstavljaju sportski tereni ispred škole. Inicijativa “Mesto susretanja” bavi se rekonstrukcijom i obnovom tribina koje za ove školarce ne predstavljaju samo sportsku infrastrukturu već i letnju učionicu, mesto za druženje, razmenu ideja ali i mesto gde se rađaju prve simpatije. Pored rekonstrukcije tribina obezbeđene su mreže za golove i koš. Zahvaljujući “Mestu susretanja” slobodno vreme i dosada upotpuniće se i zameniti zdravijim i kreativnijim aktivnostima.
Osnovna škola “Prota Mateja Nenadović” smeštena je u kulturno-istorijskom kompleksu Brankovina. Zahvaljujući bogatoj istoriji i značaju porodice Nenadović i srpskoj poeti i brankovčanki Desanki Maksimović kompleks posećuje veliki broj školskih ekskurzija i turista. Turističkoj ponudi Brankovine doprineće suveniri koje će izrađivati učenici škole okupljeni oko inicijative “Suveniri iz Brankovine”.  Suveniri iz školske radionice naćiće se i u humanitarnoj akciji ”Najmladji za najmladje”. Simpatični proizvodi od vune prodavaće se na humanitarnom bazaru, a ostvaren prihod biće raspoređen za nabavku novog materijala, za potrebe škole i u humanitarne svrhe. Poslednja inicijativa “Brže, više, jače” odnosila se na nabavku sportskih rekvizita  sa ciljem angažovanja učenika u raznovrsnim fizičkim aktivnostima, organizovanjem takmičenja i dečijih sportskih igara kao podsticaj i uključivanje drugih učenika u sportske aktivnosti.

Projekat “Zajedno jači“ ima za cilj prevenciju upotrebe psihoaktivnih supstanci i alkohola za učenike osnovnoškolskog uzrasta sa naglaskom na zajedničkoj akciji škole, učenika, roditelja i profesionalaca za mentalno zdravlje kroz kreiranje i promociju zdravih stilova života.  Ciljna grupa su učenici od I-VIII razreda i roditelji grupe vulnerabilnih učenika i učenika sa rizičnim ponašanjem kao i svi zainteresovani roditelji. Preventivni programi realozovani su kroz četiri segmenta rada.  Prvi deo odnosio se na trening za studente psihologije i diplomirane mlade psihologe koji su uanpredili znanja iz oblasti zloupotreba droga, razvojnog perioda srednjeg detinjstva i rane adolescencije kao i veštine i kompetencije za uspešnije vođenje radionica sa učenicima, u cilju povećanja socijalnih veština i kreiranja zdravih stilova života.  Drugi segment projekta odnosio se na radionice za sve učenike od I do VIII razreda, koje su obuhvatale teme emocija, samopouzdanja i stida, komunikacija, vršnjačkog nasilja, učenja, planiranja vremena, osnovne informacije iz oblasti zloupotrebe droga. I na kraju radionice za vulnerabilne pojedince i njihove roditelje u kojima će se koristiti tehnike za unapređenje veština suočavanja sa bolnim emocijama, sprečavanja rizičnog ponašanja i unapredjenja porodične komunikacije.
Kreiranje inicijativa od strane učenika u oblasti prevencije upotrebe droga predstavlja zaokruživanje projeknog rada na temu prevencije upotreba droga i promocije zdravih stilova života. Realizacija inicijativa podržana je sa 160 000,00 dinara.

Ovaj set preventivnih aktivnosti predstavlja kreativnu dopunu postojećih programa prevencije kroz jačanje kompetencija učenika, roditelja, škola i profesionalaca što je i razlog davanja naziva projektu – ZAJEDNO JAČI, sa posebnom naglaskom na učešće mladih i njihovu inicijativu u prevenciji upotrebe droga.
Program je finansiran od strane Kancelarije za drogu i kriminal Ujedinjenih nacija UNODC –  Inicijativa mladih. Njihovi programi  podržavaju  i osnažuju mlade ljude da postanu aktivni u svojim školama, lokalnim zajednicama i omladinskim grupama za prevenciju upotrebe droga i promociju zdravlja.

Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!