Вести

Čačak: Predloženi kandidati za direktore „Moravca“ i „Komunalca“

Članovi Gradskog veća na sutrašnjoj sednici bi trebalo da prihvate predloge da za direktora Javno komunalnog preduzeća za vodovod, održavanje čistoće pijaca „Moravac“ iz Mrčajevaca bude izabran doktor veterinarske medicine Miloje Vojnović, a za direktora Javno komunalnog preduzeća za održavanje listoće i pijaca „Komunalac“ direktor tehničkih nauka Petar Domanović.

Na sutrašnjoj sednici biće razmatran izveštaj o pričinjenoj šteti na poljoprivrednim kulturama od grada i bujica na ternitoriji Čačka, kao i rešenje o obrazovanju komisije za procenu štete na opštinskim i nekategorisanim putevima koje su nastale usled elementarnih nepogoda.

Razmatrani će biti i amandmani na predlog Akcionog plana socijalnog uključivanja Roma i Romkinja do 2025. godine, zatim izmene odluke o organizovanju ustanove Turistička organizacija Čačak, kao i predlog o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad.

Članovi veća razmatraće i rešenje o subvencionisanoj ceni komunalnih usluga porodici sa troje i više dece i/ili detetom sa smetnjama u razvoju, kao i izveštaje komisija za nadzor o realizaciji projekata i trošenja podsticajnih sredsatava od strane kompanija „Akvapan“ i „Uspon“.

Uspon
Back to top button