Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Radovi na uređenju rečnih tokova Kolubare, Jablanice i Obnice

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji korita reke Kolubare, oštećenog velikom bujicom i poplavom  maja 2014. godine, počeli su krajem agusta 2017. godine. Za četiri meseca rada konzorcijum preduzeća koje predvodi francuski „Sade“, a članovi su beogradska „Hidrotehnika“ i „Erozija“ iz Valjeva, obavio je veliki i značajan posao.

Radovi su izvođeni na deonici od preduzeća „Austroterm“ nizvodno do mosta na obilaznici za Užice, gde je na dužini od oko 1.200 m projektovana izgradnja novog korita. Korito se gradi u punom profilu sa minor koritom u kome reka teče u normalnim uslovima i major koritom za slučaj bujica. Oblik i izgled korita identičan je sa koritom reke u gornjem delu njenog toka kroz gradsko središte. Za sada je na ovoj deonici urađeno oko 40% predviđenih radova i očekuje se da se u prvih šest meseci naredne godine radovi na ovoj deonici i završe.

Za grad Valjevo to je posebno važno, jer bi tada mogli početi radovi na izgradnji nastavka Ulice Mirka Obradovića do mosta u ulici Norveških interniraca i dalje do obilaznice za Užice. U narednim godinama izvodili bi se ostali potrebni radovi na urbanizaciji ovog dela grada.

U isto vreme izvođeni su radovi na delu korita od mini akumulacije Pećina, do početka regulisanog dela korita,  u dužini oko 300 m ( deo iza stadiona Budućnosti i teniskih terena). U ovom delu urađeno je betonsko dno korita i u prvim mesecima naredne godine biće urađene obaloutvrde u kamenom ozidu.

Na ove dve lokacije biće izgrađeno 1.5 km nove regulacije.

Od polovine naredne godine počeće radovi na rekonstrukciji oštećenja korita na potezu od mosta kod „Granda“ do preduzeća „Austroterm“ u Ulici Mirka Obradovića. Ovi radovi na deonici dugoj 2.5 km trebalo bi da se završe do kraja naredne godine. Reka Jablanica biće uređena u dužini od 0,8 km uzvodno od sastava sa Obnicom na nivou zemljanih radova.

Radovi na rekonstrukciji oštećenog korita i obaloutvrde na deonici od parka Pećina do mosta kod „Granda“ u dužini 1.2 km izvedeni su 2015. godine sredstvima donacije Vlade Japana, a radove je izvela „Erozija“.

Okončanjem navedenih radova, bila bi završena regulacija toka Kolubare kroz gradsko jezgro Valjeva u dužini od 5,2 kilometra. Ostalo bi da se iza toga uredi deo reke od  mosta na obilaznici do ušća reke Ljubostinje u Kolubaru. Postoji mogućnost da i ova deonica bude finansirana iz fonda EU i bliža saznanja o tome imaćemo tokom 2018. godine.

Za radove na Kolubari i Jablanici biće, iz predviđenih sredstava EU, potrošeno oko 3 miliona evra. Ostatak sredstava do predviđenih 4,2 miliona evra biće upotrebljen za finansiranje projekta regulacije rečnog korita reke Obnice. Trenutno se radi na izradi projektne dokumentacije i očekuje se da bi radovi mogli početi u drugoj polovini 2018. godine. Radovi bi se izvodili od sastava sa Jablanicom do mosta na ulazu Kazneno-popravnog zavoda. Deonica je duga oko 1.3 kilometra.

Ukoliko radovi budu povereni istom konzorcijumu ( Sade, Hidrotehnika i Erozija) za šta postoje pretpostavke i uslovi, radovi bi mogli početi po završetku radova na Kolubari, krajem 2018. ili početkom 2019. godine.

Izgradnja regulacije na potezu od KP Zavoda, pa uzvodno do mosta za Paramentiće bila bi rađena sredstvima Svetske banke i za ovu deonicu je urađena projektna dokumentacija i obezbeđena sredstva za eksproprijaciju zemljišta. Ovaj deo projekta pod neposrednom kontrolom je JP „Srbijavode“ i oni će uz odobrenje Svetske banke pripremiti tender, javni poziv i izbor izvođača radova.

Praktično u periodu 2018-2019. godine imaćemo intenzivne radove na uređenju regulacije vodotokova Kolubare, Jablanice i Obnice u delu njihovog toka kroz urbanizovano područje grada. Ovim radovima, biće znatno uvećan stepen zaštite od izlivanja reka tokom perioda stvaranja bujica. Značajan efekat postiže se i u ekološkom smislu, jer neće biti usporenja toka, pa ni mogućnosti za stvaranje legla komaraca i drugih insekata, a važan efekat postiže se i u estetskom domenu i korišćenju širokih forlanda velikog korita za rekreativne aktivnosti.

Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!