Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Razgovarali smo sa predsednikom Skupštine grada Valjeva prof.dr.Snežana Rakić

Razgovori se vodili o proteklom radu Skupštine u periodu od samog početka do poslednje odrzane skupštine

Skupština grada Valjeva je za prethodnih godinu dana održala 14 radnih sednica, na kojima je usvojeno 238 tačaka dnevnog reda. Po rečima predsednice Skupštine grada Valjeva prof. dr Snežane Rakić, sve što gradonačelnik sa svojim timom radi, Skupština Grada prati i usvaja veoma brzo i efikasno.

“Kao posebno značajne tačke koje su usvojene većinom glasova od 51 odbornika u Skupštini grada Valjeva, izdvojila bih Odluku o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu, dve izmene Odluke o budžetu grada Valjeva – prvi i drugi rebalans, Izmene i dopune plana Generalne regulacije za selo Popučke, Izmene i dopune Generalnog urbanističkog plana Valjevo – prva izmena, Izmene i dopune plana Generalne regulacije Privredna zona – prva i druga izmena, Pribavljanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Valjeva, Izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Valjeva – prva izmena za površinu od 34, 9 hektara, koja se nalazi u KO Popučke, a kao preduslov za dovođenje drugog nemačkog investitora”, rekla je prof. dr Snežana Rakić.

Značajne tačke koje su većinom glasova usvojene u prethodom periodu odnose se i na: Programe poslovanja javnih preduzeća za 2021. godinu, programe rada ustanova za 2021. godinu, izveštaje o realizaciji programa poslovanja javnih preduzeća za 2020. godinu i za period od 1. januara – 31. marta 2021. godine, Odluku o finansijskoj podršci za podsticanje rađanja dece, davanje saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja javnih preduzeća, to su “Toplana”, “Vidrak”,  “Vodovod” i ”Polet” za 2021. godinu, kao i Izveštaj o izvršenju budžeta za period januar – jun 2021. godine, Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2021. godinu, imenovanje vršioca dužnosti preduzeća i ustanova u 2021. godini, plan ponovne izgradnje i održavanje objekata komunalne infastrukture grada Valjeva za 2021. godinu, prihvatanje izmirenja neizmirenih obaveza ZU “Apoteka” Valjevo, čiji je osnivač grad Valjevo i program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva za 2021. godinu.

Kada govorimo o budžetu grada Valjeva, važno je napomenuti da su analizom Odluke o budžetu grada Valjeva planirani prihodi i primanja u iznosu  od 2.848.000.000,00 dinara. Prvim rebalansom planirani su tekući prihodi i primanja u iznosu od 3.360. 861.245,51 dinar, dok su drugim rebalansom planirani tekući prihodi i primanja u iznosu od 3.532.461.254,51 dinar.

“U skladu sa dobrom realizacijom prihoda i primanja, izvršena je korekcija prihoda od poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit sa 1.551.500.000,00 dinara na 1.916.490.000,00 dinara. Najznačajniji prihod iz ove grupe poreza jeste porez na zarade, koji je planiran osnovnom Odlukom o budžetu u iznosu od 1.340.000.000,00 dinara, a drugim rerbalansom korigovan je na iznos na 1.590.000.000,00 dinara. Kontinuirano povećanje prihoda od poreza na zarade govore o povećanju iznosa zarada, ali i o rastu formalne i neformalne zaposlenosti u našem gradu. Poređenjem ostvarenih tekućih prihoda i primanja po godinama, a posmatrali smo od 2018. do 2021. godine, može se zaključiti da tekući prihodi i primanja imaju kontinuirani trend rasta iz godine u godinu. Zaključno sa 30. septembrom, prihodi su realizovani sa oko 73 % u odnosu na plan”, naglasila je Rakić.

Prema rečima predsednice Skupštine, važno je napomenuti da grad Valjevo, zahvaljujući ogromnoj podršci predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i Vladi Republike Srbije je u 2021. godini ostvario 225.200.755,11 dinara tekućih i kapitalnih tranfera od Republike i da je to ujedno i najveći iznos tekućih i kapitalnih transfera do sada.

U nastavku izlaganja o radu Skupštine u prethodnih godinu dana, izdvojila je koliko novca je opredeljeno za veoma važne projekte koji se realizuju u gradu na Kolubari.

“Za rekonstrukciju merno – regulacione stanice i promenu energenta na velikom kotlu od 50 megavata, opredeljeno je 79.999,920.00 dinara i za izgradnju vrelovodne mreže, za potrebe priključenja Međuistorijskog arhiva, Zavoda za javno zdravlje i Nacionalne službe za zapošljavanje i za nabavku toplotnih podstanica za priključenje pomenutih objekata. Za smanjenje zagađenja zemljišta nastalog usled emisije od divljih deponija izgradnjom Eko – parkića izdvojeno je 10 miliona dinara, 7.331,500,00 dinara za nabavku tablica ulica i kućnih brojeva, 67.276.920,00 za projekat integrisano rešenje za vanredne situacije, kontrolu i obaveštavanje, 14.443.748,41 dinar za adaptaciju, sanaciju i investiciono održavanje objekta zdravstvene zaštite Dom zdravlja Valjevo. 4 miliona za projekat ozelenjavanje javnih površina, 932 hiljade za uklanjanje sedam najkritičnijih deponija i najveći broj deponija je i očiščen u prethodom mesecu”, kazala je prof.dr Snežana Rakić.

Po prvi put, jedan od konkretnih poteza rukovodstva grada Valjeva na čelu sa gradonačelnikom Lazarom Gojkovićem je i zaključenje ugovora sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije o sufinansiranju programa energetske sanacije, stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Po iznosu koji je izdvojen iz gradskog budžeta, Valjevo je u grupi gradova u Srbiji koji je najviše izdvojio za ovaj program. “Naši sugrađani će kroz ove subvencije dobiti priliku da renoviraju porodične kuće, stanove i druge objekte, da uštede energente i tako pomognu ne samo kućnom budžetu, već i smanjenju aerozaganjenja u našem gradu. Zahvaljujući predsedniku Republike Aleksandu Vučiću, Vladi Republike Srbije na podršci koju pruža Valjevu na raznim poljima, a posebno u oblasti zaštite životne sredine, energiji i posvećenosti našeg mladog gradonačelnika Lazara Gojkovića, polako ali sigurno menja se ekološka slika grada Valjeva”, naglasila je Rakić.

Na inicijativu gradonačelnika Valjeva, kada je reč o finansijskoj podršci za podsticanje rađanja dece, vredno je napomenuti da je iznos od 30.000 dinara, povećan  na iznos od 40.000 dinara za prvorođeno dete i takva praksa će se nastaviti i u budućem periodu.

“Najveći broj obećanja koje smo dali građanima Valjeva, a tiču se realizacije projekata za prvu godinu dana, uglavnom je ispunjeno. Tu prvenstveno mislim na uređenje Privredne zone, brzu saobraćajnicu koja se gradi, dolazak dva nemačka investitora, rekonstrukciju Ulice Vuka Karadžića, otvaranje Dualnog centra za obrazovanje u Tehničkoj školi, završetak Gerontološkog centra. Podsećanja radi, izgradnja Gerontološkog centra počela je 2009. godine donacijom Vlade Japana i to u vreme vladavine Demokratske stranke. Ono što je važno u ovom trenutku istaći da bez pomoći države, završetak Doma za stare ne bi bio moguć. Država je obezbedila blizu 1, 2 milijarde dinara za završetak radova preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjem, istakla je Rakić.

Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!