Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Vesti

Rešavanje problema sa strujom u Valjevu i u selima

Rešavanje problema kvalitetnog snabdevanja električnom energijom grada Valjeva i valjevskih sela je bila tema sastanka koji je održan na inicijativu gradonačelnika grada Valjeva Lazara Gojkovića, zamenika gradonačelnika Nemanje Petrovića, u prisustvu regionalnog koordinatora EDS-a Jovice Jevtić, direktorke ED Valjevo Nade Vasiljević i predstavnika mesnih zajednica.

Jovica Jevtić, koordinator regionalnog distributivnog područja Kraljevo upoznao je gradonačelnika i njegov tim sa preduzetim aktivnostima na trajnom rešavanju problema građana na području ED Valjeva. Preduzete su aktivnosti na rekonstruciji i izgradnji distributivnih objekata koji će omogućiti kvalitetno snabdevanje privrede, proširenje privrednih kapaciteta i stanovništva grada Valjeva. Najavljen je početak aktivnosti na izgradnji buduće TS 35/10kV  Valjevo 12-Industrijska zona, očekuje se potpisivanje ugovora za izgradnju TS 35/10kV Divčibare, koja će konačno rešiti pouzdano napajanje Divčibara. Završena je rekonstrukcija i uvođenje u sistem daljinskog upravljanja TS 35/10kV Osečenica i TS 35/10kV Valjevska Kamenica. Sagledano je stanje ključnih elektroenergetskih objekata i najavljena rekonstrukcija TS 110/35kV Valjevo 1 i  TS 35/10kV Valjevo 2.

Saslušani su predstavnici mesnih zajednica i lokalne samouprave oko zahteva da se ulože sredstva i dodatni napori na rekonstrukciji niskonaponskih mreža, uglavnom na teritoriji Valjevskih sela. Gospodin Jevtić je obavestio gradonačelnika i predstavnike mesnih zajednica da su započete aktivnosti na izgradnji niskonaponskih mreža. Trenutno se radi na distributivnom području Oglađenovac 1 i 3, a u planu je da se napravi spisak trafo područja sa podignutim stubovima i da će do kraja godine biti rekonstruisano još dvadeset kilometara mreže niskog napona.

Posebna pažnja posvećena je problemima na dalekovodnim pravcima Valjevska Kamenica i Ogranak Stave, kao i dalekovodima za Divce i Valjevsku Loznicu, Bačevci i Gornje Leskovice i sela koja gravitiraju na predmetnim dalekovodnim pravcima.

Koordinator Jovica Jevtić predstavio je presek stanja i aktivnosti na energetskim objektima 35 i 10 kV Valjevska Kamenica sa svim ograncima 10kV uključujući i Stave. Napomenuo je da se u rešavanju ovakvog problema mora imati sistemski pristup imajući u vidu konačna rešenja što se tiče prenosne moći predmetnih dalekovoda, izmeštanja trasa iz nepristupačnih terena radi bolje pouzdanosti i lakšeg održavanja, tj neće se raditi klasična rekonstrukcija po postojećoj trasi, već će se koristiti naprednija rešenja i delimično izmenjene trase pored puta radi lakšeg održavanja. Takav pristup biće primenjen i na ostale dalekovodne pravce. Ovakav pristup zahteva paralelno i izmenu građevinske dozvole u delu trase, rešavanju imovinsko pravnih odnosa i projektovanje i izvođenje, što delimično usporava radove, ali generiše benefit za građane i privredu.

Na kraju sastanka koordinator je obišao radove na rekonstrukciji dalekovoda i ponovo  podvukao da će biti ispoštovano sve što je obećao građanima na sastanku 31.07.2021.

Grad Valjevo i sela valjevskog kraja će biti energetski potpuno obezbeđena.

Presek stanja i aktivnosti od sastanka u opštini Valjevo održanog 30.7.2021. do 10.8.2021.

Na sastanku je dogovoreno sledeće:

R.Br.OpisRokStatus
1Zamena izolacije i sanacija stubova na DV 35 kV TS 110/35kV Valjevo 2-TS 35/10kV Kamenica3.9.2021Dalekovod 35 kV ušao u rekonstrukciju. Dat nalog (zamena i popunjavanje naprslina na stubovima). Proizvedeni i preuzeti izolatori danas (10.08.2021.)
2Raskres na DV 10kV glavni pravac  Valjevo 11 – Kamenica i ogranak Stave3.9.2021Završen raskres glavnog pravca sa ogrankom Stave i pregledan ceo dalekovod.

 

3Ugradnja NN SKS-a na podignute stubove (oko 30 km SKS-a)

 

1.12.2021Započeti radovi u Oglađenovcu 3 i 1. Dužina oko 7km. Radovi će biti završeni u avgustu.
4Pregled i dovođenje u ispravno stanje TS 10/0,4 kV Oglađenovac 3 kao primedba predstavnika meštana

 

1.12.2021Pregledana TS. Biće dovedena u ispravno stanje u predviđenom roku.
5Razmatranje mogućnosti dvostranog napajanja Dragodol – Stanina Reka i Gornje Crniljevo – MiličinicaNije definisanSagledane su moguće trase. Ići će se u fazu rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, geodetskih radova i projektovanja. Radovi se mogu izvodi posle dobijanja građevinske dozvole.
6Odlažu se protesti i blokada puta do sledećeg viđenja u Pričeviću 3.9.2021.3.9.2021.Meštani su i pored dogoverenih vidnih aktivnosti održavali protestne šetnje suprotno dogovoru.

 

Više od dogovorenog u cilju stabilnog napajanja i smanjenja vremena prekida

1U toku je geodetsko snimanje i izrada KTP-a od TS Valjevo 11 (Peti Puk) do TS Kamenica radi izrade projekta za izvođenje. Planirana je potpuna rekonstrukcija (zamena dotrajalih stubova, izolatora i preseka provodnika-sa 35mm2 ili 50 na 70mm2). Radiće se naizmenično iz pravca Valjeva i pravca Kamenice radi što kraćih prekida u napajanju.
2Na deonici od TS Bukovica 5 (Jeremijina kuća) Ogranak Stave. Započeta rekonstrukcija deonice Pričević-Stave. U toku su radovi na rekonstrukciji i izmeštanju trase dalekovoda Bobova – Stave u dužini od 2,5 km koji je u poslednjih 7 godina dva puta rušila reka Obnica. Razmatra se izmeštanje trase pored puta na više deonica pre Pričevića i na deonici Pričević-Majinović-Stave iz teško pristupačnih šuma i potoka radi lakšeg održavanja. Teže pristupačne deonice biće izmeštene ili rađene SN SKS-om. Na deonicama gde se radi izmeštanje DV novom trasom, smanjiće se vreme isključenja dok traju radovi. Potrebno je da meštani učestvuju u rešavanju imovinsko-pravnih odnosa na izmenjenim deonicama.

 

3Radi lakše lokacije kvara na čvornim mestima biće ugrađena najsavremenija daljinski upravljiva postrojenja radi bržeg pronalaženja kvara i sekcionisanja i smanjenja vremena prekida napajanja. Usvojene lokacije su TS Stave i Donja Bukovica 5 Jeremijina kuća.
4Uvedena u sistem daljinskog upravljanja TS 35/10kV Kamenica. Strateški potez. To će omogućiti brže pronalaženje kvara i smanjenje vremena prekida napajanja i kompletno nadgledanje TS sa svim izvodima iz dispečerskog centra ED Valjevo.

 

 

Zaključak:

Sve dogovorene aktivnosti koje je preuzeo regionalni koordinator biće u skladu sa dogovorom. Sagledana su najkorektnija rešenja gore opisana koja će omogućiti bolje snabdevanje električnom energijom, omogućiti širenje privrednih kapaciteta i ekonomskog napretka i prosperiteta građana predmetnih dvadeset sela: Rađevo selo, Zlatarić, Donja Bukovica, Gornja Bukovica, Beomužević, Pričević, Stapar, Kamenica, Miličinica, Oglađenovac, Osladić, Dragijevica, Vragočanica, Majinović, Bobova, Stanina Reka, Sitarice, Suvodanje, Tupanci, Balinović.

Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!