Вести

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ САНИТАРНЕ СЕЧЕ БОЛЕСНИХ СТАБАЛА ГЛЕДИЧИЈЕ У ПАРК ШУМИ ПЕЋИНА

Одлуком Скупштине града Ваљева број:463-107/2016-08 „Агроразвоју-ваљевске
долине“ д.о.о.дато је на газдовање шуме и шумско земљиште односно све
катастарске парцеле у којима је град Ваљево уписан као носилац права коришћења.

Uspon
Back to top button