ВестиИнформацијеПривреда

Seminar: Šta traže veliki trgovački lanci od dobavljača hrane

Regionalna privredna komora Valjevo u saradnji sa konsultantskom kućom „ConsAct“ organizovala je jednodnevni seminar na temu: „Šta traže veliki trgovački lanci od dobavljača hrane – iskustva, trendovi i preporuke“. Na seminaru su obređeni trendovi u prometu prehrambenih proizvoda – prednosti i mane prometa robe preko trgovačkih lanaca, robne marke trgovinskih lanaca i promet ostalih proizvoda, mere trgovačkih lanaca za osiguranje bezbednosti i kvaliteta proizvoda, GFSI (global food safety initiative) priznati standardi – sličnosti i razlike, iskustva i preporuke za saradnju sa trgovačkim lancima.

Seminar je namenjen organizacionim jedinicama za implementaciju i nadzor sistema menadžmenta u oblasti hrane i za izbor dobavljača u trgovinskim lancima. Predavač na seminaru bio je mr Janoš Varga, ekspert za GFSI, IFS i BRC standarde

Uspon
Back to top button