Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Sertifikovan kvalitet rada odeljenja Mikrobiologije i parazitologije

Naša mikrobiološka laboratorija je 2018. godine, na poziv Referentnih laboratorija za rezistentne izolate za Republiku Srbiju sa sedištem u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, odnosno rukovodioca doc. dr Deane Medić i Referentne laboratorije za stafilokok i enterokok na Medicinskog fakulteta u Beogradu koju vodi prof. dr Ivane Ćirković pristupili CAESAR mreži odabranih mikrobioloških laboratorija koje učestvuju u prikupljanju podataka o rezistenciji invanzivnih izolata bakterija u Srbiji, odnosno mikrobioloških laboratorija iz cele Evrope za EUCAST (Evropski Komitet za ispitivanje antimikrobne osetljivosti). Poziv za učešće u CAESAR studiji i besplatnoj eksternoj kontroli rada (EKK) je usledio zbog prepoznatog višegodišnjeg kvalitetnog rada naše laboratorije. Prati se osetljivost izolata iz krvi i likvora stacionarnih pacijenata iz naše bolnice, sledećih vrsta: Acinetobacter spp, Escherichia coli, Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus i Streptococcus pneumoniae.

– Sojeve identifikujemo do nivoa vrste, a ispitivanje osetljivosti na antibiotike i tumačenje rezultata usklađujmo sa aktuelnim standardima (EUCAST). Podatke o primoizolatima vodimo kroz zvanične, standardizovane formulare i šaljemo referentnim laboratorijama dva puta godišnje za protekli šestomesečni period (po EUCAST). Objedinjeni podaci iz naše zemlje prosleđuju se SZO (Svetskoj zdravstvenoj organizaciji); tako da se i naša zemlja sada može videti na mapi izolata i rezistencije velikog broja zemalja iz sveta, pa i naša ustanova. U okviru CAESAR (Central Asian and Eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance) studije učestvovali smo u besplatnoj EKK rada bakterijske izolacije i antimikrobne rezistencije 6 (šest) dobijenih šifriranih uzoraka– navela je dr Radmila Popović, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom.

CAESAR studije je sprovedena u saradnji sa NEQAS ( United Kingdom -National External Quality Assessment Schemes) agencijom iz Velike Britanije, delom Britanskog instituta za javno zdravlje, koji ima veliko iskustvo u postavljanju studija eksterne kontrole kvaliteta rada laboratorija (EKK) u Evropi. CAESAR je član Evropskog udruženja za kliničku mikrobiologiju infektivnih bolesti (ECCMID) i ovo je peta po redu EKK – CAESAR EQA, u koju je uključena i naša bolnica prvi put prošle godine. Ovo je od neprocenjivog značaja za monitoring mogućeg rada kliničkih mikrobioloških laboratorija čija je vodeća uloga postojanje nadzora nad bakterijskom rezistencijom u cilju pravilne politike korišćenja antibiotika.Podaci su javni i dostupni na sajtu EUCAST-a, a naša očekivanja su bila velika i s pravom smo se nadali najboljim rezultatima. Ovih dana je stigao i sertifikat o učešću i uspešno odrađenoj međunarodnoj EKK rada na antimikrobnoj rezistenciji u 2018. god

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!