ВестиИнформације

Спроведена обука „Породични сарадник“ у Ваљеву у оквиру пројекта „Невидљива деца“

У Ваљеву је крајем маја 2019. године, спроведена петодневна обука под називом „Породични сарадник“ у оквиру пројекта „Невидљива деца“, а који се финансира од стране Европске уније, у оквиру грант шеме „Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу“. Програм спроводи Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, у сарадњи са Министарством финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ.

Тренинг се бавио кључним темама у раду породичног сарадника: процени сложених и бројних потреба породица, креирању радног савеза-придуживању породици и њеним члановима, раду накреирању  позитивне промене са породицом, њеним члановима, али и актерима- поглед на процес промене, понудио технике конкретног поступања и  понудио развојни и креативни приступ у раду.

Обука је трајала пет дана. Примењене  су технике Power Point презентација, техике вежби кроз рада у групама, вођена дискусија и  brain storming, одигравање те приказивање филмова.  Подељен је штампани материјал. Обуку је завршило  20  полазника. Полазници на обуци су били  ангажовани стручни радници у пројекту „Невидљива деца“, стручни радници Дневног боравка за особе са сметњама у развоју, стручни радници у локалном удружењу особа са инвалидитетом, стручни радници Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево, те неколико актуелно радно неангажованих, али стручних радника који су потенцијал за развијање иуслуге у Ваљеву.  Током процеса обуке континуирано су се пратиле потребе полазника у односу на знања, информације и вештине које су им потребе и континуирано се одговра на препознате или изречене потребе.

Позив на даље креативно поступање и иновирање је дао дозволу полазницима да ослободе све своје потенцијале у раду, али је био позив на пуно ангажовање, што су полазници и препознали.

Сви полазници су највишим оценама оценили садржај и квалитет обуке, а посебно тренере.

Имајући у виду да је одрживост иновативне услуге на пројекту „Невидљива деца“ обезбеђена кроз акредитовану услугу „Породични сарадник“, стицање  знања кроз обуку ће  одговорити  на  неке од основних изазова  у погледу процене породице и чланова породице, капацитета за промену, планирања интервенција-породичног плана и изазов подстицања мотивације за промену.

Обуку „Породични сарадник“ су спровели стручњаци из Републичког завода за социјалну заштиту Сања Милорадовић и Сњежана Јовић.

Пројекат „Невидљива деца“ су реализовали Центар за социјални рад „Колубара“ Ваљево, Град Ваљево и Дом здравља Ваљево. Укупна вредност пројекта износила је 185.987,34 евра, од чега је вредност донације Европске уније 163.668,86 евра.

Пројекат је спроведен у оквиру грант шеме „Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу“. Ова грант шема са буџетом од 5,5 милиона евра, финансира пројектне активности 30 корисника грантова и обухвата локалне самоуправе, организације цивилног друштва, као и релевантне институције на локалу.

Uspon
Back to top button