Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Sprovedena obuka „Porodični saradnik“ u Valjevu u okviru projekta „Nevidljiva deca“

U Valjevu je krajem maja 2019. godine, sprovedena petodnevna obuka pod nazivom „Porodični saradnik“ u okviru projekta „Nevidljiva deca“, a koji se finansira od strane Evropske unije, u okviru grant šeme „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“. Program sprovodi Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, u saradnji sa Ministarstvom finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Trening se bavio ključnim temama u radu porodičnog saradnika: proceni složenih i brojnih potreba porodica, kreiranju radnog saveza-priduživanju porodici i njenim članovima, radu nakreiranju  pozitivne promene sa porodicom, njenim članovima, ali i akterima- pogled na proces promene, ponudio tehnike konkretnog postupanja i  ponudio razvojni i kreativni pristup u radu.

Obuka je trajala pet dana. Primenjene  su tehnike Power Point prezentacija, tehike vežbi kroz rada u grupama, vođena diskusija i  brain storming, odigravanje te prikazivanje filmova.  Podeljen je štampani materijal. Obuku je završilo  20  polaznika. Polaznici na obuci su bili  angažovani stručni radnici u projektu „Nevidljiva deca“, stručni radnici Dnevnog boravka za osobe sa smetnjama u razvoju, stručni radnici u lokalnom udruženju osoba sa invaliditetom, stručni radnici Centra za socijalni rad „Kolubara“ Valjevo, te nekoliko aktuelno radno neangažovanih, ali stručnih radnika koji su potencijal za razvijanje iusluge u Valjevu.  Tokom procesa obuke kontinuirano su se pratile potrebe polaznika u odnosu na znanja, informacije i veštine koje su im potrebe i kontinuirano se odgovra na prepoznate ili izrečene potrebe.

Poziv na dalje kreativno postupanje i inoviranje je dao dozvolu polaznicima da oslobode sve svoje potencijale u radu, ali je bio poziv na puno angažovanje, što su polaznici i prepoznali.

Svi polaznici su najvišim ocenama ocenili sadržaj i kvalitet obuke, a posebno trenere.

Imajući u vidu da je održivost inovativne usluge na projektu „Nevidljiva deca“ obezbeđena kroz akreditovanu uslugu „Porodični saradnik“, sticanje  znanja kroz obuku će  odgovoriti  na  neke od osnovnih izazova  u pogledu procene porodice i članova porodice, kapaciteta za promenu, planiranja intervencija-porodičnog plana i izazov podsticanja motivacije za promenu.

Obuku „Porodični saradnik“ su sproveli stručnjaci iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Sanja Miloradović i Snježana Jović.

Projekat „Nevidljiva deca“ su realizovali Centar za socijalni rad „Kolubara“ Valjevo, Grad Valjevo i Dom zdravlja Valjevo. Ukupna vrednost projekta iznosila je 185.987,34 evra, od čega je vrednost donacije Evropske unije 163.668,86 evra.

Projekat je sproveden u okviru grant šeme „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“. Ova grant šema sa budžetom od 5,5 miliona evra, finansira projektne aktivnosti 30 korisnika grantova i obuhvata lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, kao i relevantne institucije na lokalu.

Uspon
Back to top button
Click to listen highlighted text!