ВестиПривредаХроника

SUBVENCIJE onima koji zaposle žene žrtve nasilja!

Od ove godine Ministarstvo rada i Nacionalna služba za zapošljavanje podstiču poslodavce koji zapošljavaju kategorije teže zapošljivih lica:

  • – Mladi do 30 godina
  • – Stariji od 50 godina
  • – Nezaposlene osobe koje su prijavljena na evidenciju Nacionalne službe po osnovu viška pripadnici romske nacionalnosti
  • – Osobe sa invaliditetom
  • – Korisnici novčane socijalne pomoći
  • – Žene žrtve nasilja

Ali važan faktor je i njihova ekonomska samostalnost. Od ove godine država, kroz postojeći program kojim se privrednici podstiču da angažuju teže zapošljive kategorije, uključila je subvencije poslodavcima koji zaposle žene žrtve nasilja.

Prema podacima Centra za socijalni rad u Beogradu, u 2016. godini zabeleženo je više od 6.000 prijava za nasilje u porodici, od kojih se 3.000 odnosi na decu, a 1.800 na nasilje nad ženama. 

– Nasilje je krivično delo i obaveza svakog građanina je pre svega da prijavi nasilje, a obaveza profesionalaca je da prepoznaju bilo koj vid nasilja, jer žrtve najčešće nerado pričaju ili govore o tome da su izložene nasilju, razlozi za to su brojni. Jedan od razloga može biti ekonomska nezavisnost, takođe može biti strah od nasilnika – kaže Mikaina Stevanović iz Gradskog centar za socijalni rad.

Još jedan važan razlog je osećanje krivice, odnosno nisko samopoštovanje. A čak 75 odsto štićenica sigurne kuće je nezaposleno. 

– Za sve žrtve je izuzetno važno da na vreme dobiju odgovarajuću podršku, pre svega od svih institucija sistema ili od organizacija civilnog društva, da se negde osnaže, a vrlo važan faktor je ta neka ekonomska samostalnost, jer svaka žrtva koja odluči da izađe iz tog nasilnog obrasca, pre svega mora da ima obezbeđen smeštaj i da ima materijalnu podršku za zadovoljavanje nekih egzistencijalnih potreba – objašnjava Stevanović.

Jednokratne subvenicije odobravaju prvenstveno malim i srednjim preduzećima, a visina subvencije iznosi od 150.000.00 – 300.000 RSD po svakom zaposlenom kog poslodavac angažuje.

[hr style=“double“][hr style=“double“]izvor:informer.rs[hr style=“double“][hr style=“double“]

Uspon
Back to top button