Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Sutra u 10 časova počinje 7 Skupstina Grada Valjeva

Sednica će se održati u sali Centra za kulturu Valjevo sa početkom u 10:00 sati.

Za sednicu predložen sledeći Dnevni red

 Sednicu možete pratiti na sledećim :

Televiziji  VTV i na YouTube sajtu grada Valjeva

  1. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O DODELI NAGRADE GRADA VALJEVA

 

  1. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO-ROVNI „KOLUBARA“ VALJEVO ZA PERIOD OD 01.01.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE

 

  1. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JKP „VIDRAK“ VALJEVO ZA PERIOD OD 01.01.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE

 

  1. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „POLET“ VALJEVO ZA PERIOD OD 01.01.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE

 

  1. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „TOPLANA-VALJEVO“ VALJEVO ZA PERIOD OD 01.01.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE

 

  1. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JKP „VODOVOD-VALJEVO“ VALJEVO ZA PERIOD OD 01.01.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE

 

  1. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O POVERAVANJU POSLOVA NA IZGRADNJI, ODRŽAVANJU I REKONSTRUKCIJI OBJEKATA JAVNOG VODOVODA U 2021. GODINI

 

  1. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU GRADA VALJEVA ZA 2017. GODINU

 

  1. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O PRIHVATANJU PRENOSA UDELA U DRUŠTVU „FULL PROTECT“ D.O.O. BEOGRAD

10.   PREDLOG ODLUKE O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA SELO POPUČKE

 

11.   PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA LOKALITET POVRŠINSKOG KOPA „KOZLIČIĆ“

 

12.   PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU PROIZVODNOG OBJEKTA IGP „CRVENO“ D.O.O. U DELU NASELJENOG MESTA GRABOVICA

 

13.  PREDLOG ODLUKE O PRIBAVLJANJU POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVA – APOTEKE U JAVNU SVOJINU GRADA VALJEVA

 

14.   PREDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA GRAD VALJEVO, ZA 2021. GODINU

 

15.   PREDLOG PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA DODELU I KORIŠĆENJE PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI

 

16.   PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA USTANOVE KULTURE CENTAR ZA KULTURU VALJEVO

Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!