Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Sutra u 10 Počinje 8 Sednica Skupštine grada i ima samo 1 tačku dnevnog reda

Sutra u 10 Počinje 8 Sednica Skupštine grada i ima samo 1 tačku dnevnog reda,donosi odluku o kupovini zemljište se pribavlja za potrebe formiranja građevinskih parcela u skladu sa Planom generalne regulacije „Privredna zona“

Grad Valjevo pribavlja, neposrednom pogodbom, neizgrađeno građevinsko zemljište u javnu svojinu, i to:

– deo kat. parc. br. 14156/7 KO Valjevo, u površini od 360 m2, u merama i granicama: koja polazi od tromeđe kat. parc. br. 14156/7, 14156/4 i 14154/6 sve KO Valjevo, tj. d.t. 1 (417 243,57-904 820,05), od koje d.t. 1 se prostire pravcem istoka katastarskom međnom linijom kat. parc. br. 14156/7, sa kat. parc. br. 14154/6, u dužini 59,40 m do d.t. 5 (417 302,71-904 826,11), gde od opisane d.t. 5, granična linija skreće pravcem juga, preko kat. parc. br. 14156/7 u dužini 6,15 m do katastarske međne linije kat. parc. br. 14156/7 sa kat. parc. br. 14156/6, tj. do d.t. 4 (417 303,08-904 819,97), pa od iste d.t. 4, granica skreće pravcem zapada, katastarskom međnom linijom kat. parc. br. 14156/7 sa kat. parc. br. 14156/6, u dužini 6,17 m do tromeđe kat. parc. br. 14156/7, 14156/6 i 14156/5 sve KO Valjevo, tj. do d.t. 3 (417 296,94-904819,37).

Od napred opisane tromeđe granica nastavlja pravcem zapada katastarskom međnom linijom kat. parc. br. 14156/7, sa kat. parc. br. 14156/5, u dužini 54,46 m do d.t. 2 (417 242,74-904 814,10), gde od iste d.t. 2 granica skreće pravcem severoistoka, katastarskom međnom linijom kat. parc. br. 14156/7 sa kat. parc. br. 14156/4 u dužini 6,01 m do polazne opisane d.t. 1, gde se mere i granice završavaju, a što predstavlja realan udeo u navedenoj parceli od 360/2312, upisana u list nepokretnosti br. 515,  kao suvlasništvo Jakovljević Olivere iz Valjeva sa udelom od 1/8 po kupoprodajnoj ceni od 11,20 eura/1 m2, Mirković Nadežde iz Valjeva sa udelom od 1/8 po kupoprodajnoj ceni od 11,25 eura/1 m2, Mijailović Milene iz Valjeva sa udelom od 1/8 po kupoprodajnoj ceni od 11,025 eura/1 m2, Jakovljević Milovana iz Popučaka sa udelom od 1/8 po kupoprodajnoj ceni od 11,25 eura/1 m2, Jakovljević Dragice iz Novog Beograda sa udelom od 1/8 po kupoprodajnoj ceni od 11,25 eura/1 m2, Jakovljević Živka iz Popučaka sa udelom od 1/8 po kupoprodajnoj ceni od 11,25 eura/1 m2, Koželj Branke iz Beograda sa udelom od 1/8 po kupoprodajnoj ceni od 11,25 eura/1 m2, Jakovljević Nemanje iz Valjeva sa udelom od 1/16 po kupoprodajnoj ceni od 11,25 eura/1 m2 i Žunjić Tanje iz Lajkovca sa udelom od 1/16, po kupoprodajnoj ceni od 11,25 eura/1 m2, a u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan isplate.

Zemljište se pribavlja za potrebe formiranja građevinskih parcela u skladu sa Planom generalne regulacije „Privredna zona“ („Sl. glasnik grada Valjeva“, br. 6/2015).

Obavezuju se vlasnici kat. parcele iz tačke 1. ove odluke da u roku od 30 dana od dana dostavljanja ove odluke, zaključe sa gradom Valjevom ugovor o pribavljanju građevinskog zemljišta.

Ostala međusobna prava i obaveze regulisaće se ugovorom o pribavljanju građevinskog zemljišta, koji će zaključiti grad Valjevo i vlasnici kat. parcele iz tačke 1. ove odluke.

Ovlašćuje se Gradonačelnik grada Valjeva da u ime Grada zaključi ugovor o pribaljanju građevinskog zemljišta iz tačke 1. ove odluke.

 

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!