Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Testiranje RT-PCR metodom na lični zahtev građana

Republički fond za zdravstveno osiguranje obaveštava građane da je od 20.05.2020. godine moguće obaviti RT-PCR testiranje na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev građana.

Građani testiranje mogu da obave u svim domovima zdravlja, institutima i zavodima za javno zdravlje Srbije. Cena testa je 6.000,00 dinara, a uplate je moguće izvršiti na isti tekući račun na koji se uplaćuje i testiranje na lični zahtev za brze serološke testove.

Tekući račun je 840-17750-34 dok se u polju poziva na broj upisuje jedinstveni matični broj građanina koji se testira. Detalji za popunjavanje uplatnica dati su ispod.

Testiranje je moguće i za strane državljane. Uplata se vrši na isti tekući račun 840-17750-34, a umesto jedinstvenog matičnog broja, u polje poziv na broj upisuje se broj pasoša ili broj inostranog osiguranja.

Takođe, gorenavedeni račun je i za uplatu pravnih lica, koja umesto jedinstvenog matičnog broja, u polje poziv na broj upisuju PIB pravnog lica. NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA, POTREBNO JE DA DOSTAVI SPISAK LICA SA NJIHOVIM JMBG.

Sve primedbe građana u vezi sa testiranjem na lični zahtev, mogu biti upućene putem broja telefona 064/8522-427.

FIZIČKA LICA:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca, Adresa stanovanja, Mesto prebivališta;

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 6.000,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): JMBG UPLATIOCA

 

PRAVNA LICA:

UPLATILAC: Naziv i sedište pravnog lica;

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Republički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 290

IZNOS: 6.000,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA):  PIB PRAVNOG LICA

NAPOMENA: UKOLIKO PRAVNO LICE UPLAĆUJE SREDSTVA ZA VIŠE ZAPOSLENIH LICA SPISAK LICA SA JMBG

 

Dopuna Instrukcije za uplatu sredstava za uslugu RT-PCR testiranja na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj: 840-17750-34 PODRAČUN ZA POSEBNE NAMENE RFZO-ZA USLUGE RT-PCR TESTIRANJA NA PRISUSTVO SARS-CoV2 za strane državljane:

 

STRANI DRŽAVLJANI:

UPLATILAC: Ime i prezime uplatioca; Država prebivališta

SVRHA UPLATE: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

PRIMALAC: Repbulički fond za zdravstveno osiguranje

ŠIFRA PLAĆANJA: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

IZNOS: 6.000,00 dinara

RAČUN PRIMAOCA: 840-17750-34

POZIV NA BROJ ODOBRENJA (BEZ MODELA): BROJ PASOŠA ILI BROJ INOSTRANOG OSIGURANJA

Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!