Вести

VALJEVO: DANAS IZBORI ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA

U 37 mesnih zajednica danas se održavJu izbori za članove Saveta mesnih zajednica. Biračka mesta biće otvorena od 8 do 18 časova, a pravo glasa ima 69.746 birača.

Izbori za članove Saveta mesnih zajednica biće održani u mesnim zajednicama: Andra Savčić, Brđani, Novo Naselje, Gradac, Žikica Jovanović – Španac, Stari Grad, Krušik, Oslobodioci Valjeva, Nada Purić, Popare, Gornja Grabovica, Donja Grabovica, Žabari, Dračić, Oglađenovac, Klinci, Kamenica, Kotešica, Gornji Taor, Donji Taor, Beloševac, Babina Luka, Gorić, Poćuta, Paune, Petnica, Loznica, Dupljaj, Popučke, Brankovina, Gola Glava, Leskovice, Vragočanica, Stave, Sedlari, Pričević, Gornji Lukavac.

U četiri mesne zajednice glasanje će se obaviti na po dva biračka mesta i to u mesnim zajednicama Gradac, Brđani, Nada Purić i Krušik.

Izbori će se održati na sledećim biračkim mestima u mesnim zajednicama:

1. MZ Gradac: a) Biračko mesto broj 1 – Mesna zajednica – sala na spratu (obuhvata BM 1 – MZ Gradac – velika sala i BM 2 – MZ Gradac – mala sala) i b) Biračko mesto broj 3 – Mesna zajednica – sala u prizemlju (obuhvata BM 3 – kafana „Šeki“ i BM 4 – Osnovna škola „Vladika Nikolaj Velimirović“).

2. MZ Stari Grad: – biračko mesto broj 5 – Peta osnovna škola (obuhvata BM 5, 6, 7 – Peta osnovna škola).

3. MZ Popare – biračko mesto broj 8 – Dom u Poparama.

4. MZ Brđani: a) Biračko mesto broj 9 – nova Šesta škola (obuhvata BM 9 – Osnovna škola „Milovan Glišić“, BM 13 – Tehnička škola i BM 14 – Lovački dom); b) Biračko mesto broj 10 – Tehnička škola (obuhvata BM 10 – Tehnička škola, BM 11 – Osnovna škola „Milovan Glišić“, BM 12 – Osnovna škola „Milovan Glišić“).

5. MZ Andra Savčić: – biračko mesto broj 15 – Mesna zajednica (obuhvata BM 15 – MZ Andra Savčić i deo BM 16 – Valjevska MZ Andra Savčić).

6. MZ Žikica Jovanović – Španac – biračko mesto broj 18 – Prva osnovna škola (obuhvata deo BM 16 – Valjevska gimnazija, BM 17 – Gradska uprava grada Valjeva, BM 18 i 19 – Prva osnovna škola).

7. MZ Oslobodioci Valjeva – biračko mesto broj 20 – Mesna zajednica Oslobodioci Valjeva (obuhvata BM 20 – MZ Oslobodioci Valjeva, BM 21 – JKP i BM 22 – Poljoprivredna škola).

8. MZ Novo Naselje – biračko mesto broj 23 – Osnovna škola „Desanka Maksimović“ (obuhvata BM 23 i 24 – Osnovna škola „Desanka Maksimović“).

9. MZ Nada Purić: a) Biračko mesto broj 25 – Osnovna škola „Nada Purić“ (obuhvata BM 25 – MZ Nada Purić);
b) Biračko mesto broj 26 – Osnovna škola „Nada Purić“ (obuhvata BM 26 i 27 – Osnovna škola „Nada Purić“).

10. MZ Krušik: a) Biračko mesto broj 28 – Treća osnovna škola (obuhvata BM 28 i 32 – Treća osnovna škola);
b) Biračko mesto broj 29 – Mesna zajednica (obuhvata BM 29 – MZ Krušik – mala sala, BM 30 – poslovni prostor – prodavnica i BM 31 – MZ Krušik – velika sala).

11. MZ Poćuta: – biračko mesto broj 34 – Mesna kancelarija (obuhvata BM 33 – Osnovna škola Bebića Luka, BM 34 – Osnovna škola „Zdravko Jovnović“ Tubravić, BM 35 – Osnovna škola, BM 36 – Osnovna škola Bebića Luka, BM 37 – Kuća Ilije Jovića, BM 44 – Osnovna škola).

12. MZ Sedlari: – biračko mesto broj 45 – Mesna zajednica Sedlari.

13. MZ Leskovice: – biračko mesto broj 50 – Osnovna škola Donje Leskovice (obuhvata BM 47 – Kuća Stevanović Milivoja, BM 50, 51 i 52 – Osnovna škola).

14. MZ Gornji Taor – biračko mesto broj 53 – Osnovna škola.

15. MZ Donji Taor – biračko mesto broj 54 – Osnovna škola.

16. MZ Dračić – biračko mesto broj 58 – Dom Ravnje (obuhvata BM 55 – Dom kod jezera, BM 57 – Kuća Marković Nikole, BM 58 – Dom Ravnje, BM 59 – Osnovna škola i BM 61 – Kuća Stanković Radojle).

17. MZ Paune – biračko mesto broj 64 – Dom.

18. MZ Klinci – biračko mesto broj 65 – Dom.

19. MZ Žabari – biračko mesto broj 66 – Osnovna škola.

20. MZ Petnica – biračko mesto broj 67 – Mesna zajednica.

21. MZ Beloševac – biračko mesto broj 68 – Dom.

22. MZ Loznica – biračko mesto broj 71 – Osnovna škola.

21. MZ Beloševac – biračko mesto broj 73 – Dom Birtija.

24. MZ Dupljaj – biračko mesto broj 74 – Dom (bouhvata BM 74 – Dom i BM 75 – Mlekara Pimića kraj).

25. MZ Popučke – biračko mesto broj 76 – Mesna zajednica (obuhvata BM 76 – MZ Popučke i BM 77 i 117 – Osnovna škola).

26. MZ Donja Grabovica – biračko mesto broj 78 – Dom Mesna zajednica.

27. MZ Gorić – biračko mesto broj 79 – Mesna zajednica.

28. MZ Gornja Grabovica – biračko mesto broj 81 – Osnovna škola.

29. MZ Brankovina – biračko mesto broj 82 – Mesna kancelarija (obuhvata BM 82, 83, 86 – Mesna kancelarija i BM 87 – Seoski dom).

30. MZ Babina Luka – biračko mesto broj 84 – Osnovna škola (obuhvata BM 84 – Osnovna škola, BM 85 – Kuća Ćebić Milivoja, BM 118 – Prodavnica Ljubiše Radosavljevića).

31. MZ Gola Glava – biračko mesto broj 88 – Mesna kancelarija (obuhvata BM 88 – Mesna kancelarija i BM 89 – Kuća Dabić Dragana).

32. MZ Kotešica – biračko mesto broj 91 – Osnovna škola Kotešica (obuhvata BM 90 – Osnovna škola, BM 91 – Osnovna škola „Prota Mateja Nenadović“, BM 92 – Kuća Lazić Stane i BM 93 – Kuća Krstić Milene).

33. MZ Kamenica – biračko mesto broj 98 – Dom Vuk Karadžić (obuhvata BM 98, 99 i 100 – Osnovna škola Kamenica, BM 101 – Osnovna škola Plavanj i BM 102 – Kuća Živka Ninkovića).

34. MZ Vragočanica – biračko mesto broj 103 – Osnovna škola.

35. MZ Oglađenovac – biračko mesto broj 104 – Dom Oglađenovac.

36. MZ Stave – biračko mesto broj 111 – Osnovna škola Stanina Reka (obuhvata BM 107 – Zadruga, BM 108 – Kuća Gligorijević Uroša, BM 109 – Kuća Stanić Milijana, MB 110 – Kuća Vuković Gorana, BM 111 – Osnovna škola Stanina Reka i BM 112 – Kuća Petrović Krstivoja).

37. MZ Pričević – biračko mesto broj 113 – Osnovna škola Pričević (obuhvata BM 113, 114, 115 i 116 – Osnovna škola)

Izbornoj komisiji su prijavljeni posmatrači na sledećim biračkim mestima: BM 3 – Gradac, BM 9 i BM 10 – Brđani, BM 15 – Andra Savčić, BM 18 – Žikica Jovanović – Španac, BM 23 – Novo Naselje i BM 28 – Krušik, dok su dva posmatrača prijavljena da prate rad Izborne komisije, saopšteno je iz Gradske uprave.

Uspon
Back to top button