Вести

Влада усвојила предлог ребаланса буџета за 2022. годину

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету за 2022. годину, којим су предвиђени укупни приходи и примања у износу од 1.709,5 милијарди динара.

Порески приходи планирани ребалансом буџета су 1.490,6 милијарди динара, непорески износе 199,7 милијарди, а расходи и издаци 1.988,5 милијарди динара.

За капиталне инвестиције издвојено је 419,2 милијарди динара, односно 5,9 одсто БДП-а, док је на нивоу опште државе та бројка око 512,7 милијарди динара, односно 7,2 одсто БДП-а.

На седници је усвојен и Предлог закона о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година, на основу којег ће младима те популације бити уплаћен износ од по 5.000 динара, уређен начин исплате и друга питања која су од значаја за добијање те новчане помоћи.

Услов за добијање помоћи је да имају од навршених 16 до навршених 29 година на дан ступања на снагу овог закона, да су држављани Републике Србије и да имају пребивалиште на територији Србије.

Након уношења основних личних података на порталу Управе за трезор idp.trezor.gov.rs (ЈМБГ, број личне карте и име банке), биће им заведена пријава, чији ће статус ту моћи и да провере, а пријављивање ће бити омогућено од 1. до 15. децембра 2022. године.

Да би добили новац, потребно је да се сви млади пријаве, без обзира на то да ли су се раније пријављивали за помоћ коју је држава давала, и да у тренутку пријаве имају важећу личну карту.

Истовремено, примаоцима новчане социјалне помоћи и лицима у Заводу за извршење кривичних санкција новац ће бити уплаћен без подношења пријаве, дакле аутоматски.

Влада је усвојила и Предлог закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању који предвиђа повећање пензија за новембар ове године у износу од девет одсто.

Uspon
Back to top button