Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

101 Sednica Gradskog veća održaće se u sredu 12 februara 2020 godine

101. sednica Gradskog veća održati u sredu sa početkom u 10 časova, sa sledećim dnevnim redom:

 

D N E V N I      R E D

 

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „KOLUBARA“ VALJEVO ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA  USTANOVE  KULTURE CENTAR ZA KULTURU VALJEVO ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA NEGOVANJE TRADICIONALNE KULTURE “ABRAŠEVIĆ“ VALJEVO ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNOG MUZEJA VALJEVO ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA MATIČNE BIBLIOTEKE „LJUBOMIR NENADOVIĆ“ VALJEVO ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA „MODERNE GALERIJE VALJEVO“ ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA INTERNACIONALNOG UMETNIČKOG STUDIJA „RADOVAN

TRNAVAC MIĆA“  ZA 2020. GODINU

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE „VALJEVO“ ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA  MEĐUOPŠTINSKOG  ISTORIJSKOG ARHIVA  VALJEVO ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU „VALIS“ VALJEVO ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VIDRAK“ VALJEVO ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VODOVOD-VALJEVO“ ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI VODE ZA STAVE JKP „VODOVOD –VALJEVO“
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA  SEOSKIH VODOVODA JAVNOG KOMUNALNOG  PREDUZEĆA „VODOVOD-VALJEVO“ U 2020. GODINI
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „TOPLANA – VALJEVO“ ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UMANJENJU IZNOSA FAKTURISANE USLUGE GREJANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „TOPLANA – VALJEVO“
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „POLET“ VALJEVO ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „POLET“ IZ BUDŽETA GRADA VALJEVA ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO – ROVNI «KOLUBARA» ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA GRADA VALJEVA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO – ROVNI «KOLUBARA» ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA „AGRORAZVOJ -VALJEVSKE  DOLINE“ D.O.O. VALJEVO  ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA  REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM „EKO-TAMNAVA“ D.O.O. UB  ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA IZ BUDŽETA GRADA VALJEVA   PRIVREDNOG DRUŠTVA  REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM „EKO-TAMNAVA“ D.O.O. UB  ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VALJEVO ZA 2020. GODINU
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA ZA GRAD VALJEVO
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ODLUKE O IZMENAMA LOKALNOG PLANA AKCIJE ZA DECU GRADA VALJEVA
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA  BUDŽETSKOG  FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA VALJEVA U 2020.GODINI
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DOGRADNJU PROIZVODNOG  KOMPLEKSA „BOSIS“  D.O.O. POPUČKE U DELU NASELJENOG  MESTA POPUČKE
 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ODLUKE O TAKSI PREVOZU
 1. RAZMATRANJE PREDLOGA PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U  2020. GODINI
 1. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA LUTALICA BROJ 323-215/2019-02 OD 20.11.2019.GODINE
 1. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA LUTALICA BROJ 323-235/2019-02 OD 20.11.2019.GODINE

 

Back to top button
Close
Close
Click to listen highlighted text!