Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Danas 26 aprila 2017 u 10 časova održaće se 13 sednica Skupštine Grada

Danas 26 aprila 2017 u 10 časova održaće se 13 sednica Skupštine Grada Valjeva danas na dnevnom redu biće sledeće tačke:

 

 1. PRETRES PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DOMA ZDRAVLJA VALJEVO ZA 2017. GODINU 
 1. PRETRES PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE APOTEKA „VALJEVO“ VALJEVO ZA 2017. GODINU 
 1. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „KOLUBARA“ VALJEVO ZA 2016. GODINU 
 2. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU NARODNOG MUZEJA VALJEVO – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA 2016. GODINU
 3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU MATIČNE BIBLIOTEKE „LJUBOMIR NENADOVIĆ“ VALJEVO – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA 2016. GODINU 
 1. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE „VALJEVO“ – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA 2016. GODINU 
 1. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU MODERNE GALERIJE VALJEVO“ – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ZA 2016. GODINU 
 1. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU INTERNACIONALNOG UMETNIČKOG STUDIJA „RADOVAN TRNAVAC MIĆA“ ZA 2016. GODINU 
 1. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE KULTURE CENTAR ZA KULTURU VALJEVO ZA 2016. GODINU 
 1. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU KUD „ABRAŠEVIĆ“ VALJEVO ZA 2016. GODINU  
 2. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU MEĐUOPŠTINSKOG ISTORIJSKOG ARHIVA ZA 2016. GODINU 
 3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU „VALIS“ VALJEVO ZA 2016. GODINU 
 4. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA VALJEVA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE MENKONIKO, REPUBLIKA ITALIJA
 5. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O IZMENI ODLUKE O JAVNOM PREVOZU PUTNIKA
 6. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O POVERAVANJU POSLOVA NA IZGRADNJI OBJEKATA VODOSNABDEVANJA U 2017. GODINI
 7. PRETRES PREDLOGA GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU GRADA VALJEVA ZA 2017. GODINU 
 1. KADROVSKA PITANJA

Uspon
Back to top button
Click to listen highlighted text!