Вести

Bankarima zabranili “sitna slova”

IAKO važeći propisi ne uslovljavaju banke koju veličinu i font slova moraju da koriste u štampanim obaveštenjima namenjenim klijentima, ona svakako moraju da budu – čitljiva. A upravo proteklih dana, na kućne adrese klijenata pojedinih banaka stižu novi cenovnici ispisani izrazito sitnim slovima, koja otežavaju čitanje.

– Banke, kao i platne institucije i davaoci lizinga, dužne su da informacije i obaveštenja pruže na jasan i lako razumljiv način, a pretpostavka da obaveštenja budu jasna i lako razumljiva je da ona budu pre svega čitljiva – ističu u Narodnoj banci Srbije. – Banke treba da prilikom dostavljanja pisanih obaveštenja korisnicima koriste onu veličinu slova koja omogućava prosečnom korisniku da lako pročita dostavljeno obaveštenje, odnosno da dokument bude čitljiv prosečnom korisniku, što dalje olakšava korisniku da sadržinu tog dokumenta i razume.

Banke su dužne da u pismenoj formi, na jasan i lako razumljiv način pruže informacije o svim uslovima pod kojima pružaju platne usluge korisnicima platnih usluga.

Na osnovu nedavno usvojenih izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama, NBS će standardizovati sadržinu i formu liste reprezenativnih usluga i pregleda naknada koje banke nude građanima. Izmene i dopune ovog zakona počeće da se primenjuju u martu 2019. godine, a podzakonska akta će biti usvojena tokom decembra meseca.

– Narodna banka Srbije će na jasan, nedvosmislen i razumljiv način utvrditi definicije reprezentativnih usluga i predvideti formu pregleda o uslugama i naknadama koji će omogućiti korisnicima da sa lakoćom i na relativno brz i jednostavan način dođu do svih potrebnih informacija – ističu u centralnoj banci.

UOČLjIVO

U NBS podsećaju da je Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga predviđeno da se pri oglašavanju usluga banaka i davalaca lizinga, efektivna kamatna stopa prikazuje tako da bude uočljivija od ostalih elemenata.

Novosti

https://infosvetionik.rs/2018/08/06/bankarima-zabranili-sitna-slova/

Uspon
Back to top button