Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
VestiInformacije

Da li je na pomolu rešenje za senjak?

Grad Valjevo Raspisuje  javni oglas za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta – kat. parc. br. 2860/5 KO Valjevo, površine 0.25.01 ha, upisane u list nepokretnosti br. 14986 KO Valjevo.

Namena i pravila građenja za navedenu parcelu određena su Planom generalne regulacije „Sever“. Prema informaciji o lokaciji izdatoj od odeljenja gradske uprave nadležnog za poslove urbanizma br. 350-130/17-07 od 15. 03. 2017. god., namena kat. parcele 2860/5 KO Valjevo, po PGR „Sever“ je: sportska namena – otvoreni i zatvoreni sportsko-rekreativni prostor i objekti; multifunkcionalna trening hala sa pratećim sadržajem, posebne svlačionice i ugostiteljski sadržaji, SPA sadržaji i sl. Maksimalan stepen zauzetosti parcele je 50%

Sve informacije možete pogledati na sledećem linku!

OGLAS Senjak- otudjenje zemljista – Napred

i ogras:http://www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja/

Uspon
Back to top button
Click to listen highlighted text!