Dobrodošli na Va1.info   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na Va1.info
Informacije

Danas je održana 42. sednica Gradskog veća

Danas je održana 42. sednica Gradskog veća, na kojoj je usvojena je Odluka o prihvatanju

neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom u javnu svojinu grada Valjeva.

Grad Valjevo prihvata ponude i pribavlja neposrednom pogodbom neizgrađeno građevinsko

zemljište u javnu svojinu grada Valjeva, po kupoprodajnoj ceni od 11,25 eura/m2 po srednjem

zvaničnom kursu NBS na dan isplate.

Katastarske parcele koje su predmet ove Odluke nalaze se uz kompleks građevinskog zemljišta koji je u javnoj svojini grada Valjeva i jedini mogući način pribavljanja zemljišta je pribavljanje neposrednom pogodbom,

radi formiranja građevinskih parcela u skladu sa važećim planskim aktima, a u cilju realizacije investicionog projekta od značaja za Republiku Srbiju.

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this:
Click to listen highlighted text!